PolskiDoradca.com
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
e-Poradniki

Stała rezydentura po polsku okładka-page0001

 

marketing ebook Biznes w UK menu

Mieszkalnictwo w UK

 

Niezbędnik Imigranta.docx okładka ebook-page0001

logo grun media

Ostatnie posty

Kara £60 za nieobecność dziecka w szkole będzie pobierana z Child Benefit
Straciłem pracę, zastanawiam się nad powrotem do Polski
Jak zarobić 7500 i nie płacić podatku od dochodu?

piątek, Kwiecień 21, 2017, 5:00 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Kara £60 za nieobecność dziecka w szkole będzie pobierana z Child Benefit

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Szkoły uważają, że rodzice mają obowiązek upewnić się, że ich dzieci uczęszczają do szkoły, ponieważ zmniejsza to ich szanse na uzyskanie dobrych ocen.

Na podstawie obowiązujących przepisów, szkoły mogą pobierać stałą karę £60 za każde wagarujące dziecko. Jest ona podwyższana do £120, jeśli nie jest opłacona w ciągu 21 dni. Ale 40 procent rodziców odmawia zapłaty i urzędy często muszą iść do sądu, aby wyegzekwować opłatę. I tutaj wchodzi z pomocą „nowy porządek” wprowadzony przez Torysów. Ministrowie będą zmieniać prawo, aby urzędy mogły odzyskać grzywny ściągając je z Child benefit, zamiast iść do sądu.

Źródła Torysów podały, że wpłynie to na ponad 20.000 rodziców w roku, powołują się na dane, iż 52.000 rodziców zostało ukaranych grzywną w zeszłym roku . Spośród nich tylko 30.700 zapłaciło. Inicjatywa wyszła od Charlie Taylor już w 2012 roku. Ministrowie nie wprowadzili pomysłu od razu, gdyż obawiali się, że będzie charakteryzował się jako atak na ubogich , ale teraz postanowili, że działanie to jest potrzebne.

 

Jesteś Przygotowany Na Zmieniające się Przepisy Jakie Szykuje Teresa May? Jeśli Jeszcze Nie Kupiłeś Tego Poradnika Zrób To Teraz!

Stała rezydentura po polsku e-Poradnik Marzec 2016

 >>>SPRAWDŹ NAS<<<

Aktualne tłumaczenie formularza EEA (PR) wersja – Marzec 2016 oraz broszury – Jak samodzielnie wypełnić formularz. Stała rezydentura po polsku.

 

Krajowy Związek Nauczycieli wcześniej twierdził , że zmiany będą miały ” ogromne skutki finansowe dla wielu rodzin, z powodu mniejszej ilości pieniędzy na jedzenie i rachunki, będzie po prostu tworzyć to cały szereg nowych problemów „. Jednak teraz Związek program ten popiera.

Głośna sprawa Pana Platta pokazuje, że przed karami nie da się uciec. Choć wygrał on swoją batalię o możliwość zabrania córki na wakacje w trakcie roku szkolnego w niższych instancjach, to przegrał ją w Sądzie Najwyższym, który ostatecznie zdecydował, że nie można zabierać dzieci na wakacje w trakcie roku szkolnego nawet kiedy mają one wysoki procent obecności. Tym samym dzieci można zabrać ze szkoły tylko w nadzwyczajnych przypadkach, jak leczenie, wizyta u lekarza czy zdarzenia losowe, jak pogrzeb. Także Pan Platt do kosztów wizyty w Disney World na Florydzie musi doliczyć £120 kary narzuconej przez urząd.

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, Polub Nas na Facebook’u

 Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

© GrunMedia Ltd

wtorek, Kwiecień 18, 2017, 7:12 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Straciłem pracę, zastanawiam się nad powrotem do Polski

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Czy nabędę prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski?

Podejmując decyzję o powrocie do kraju nie zawsze kierujemy się tęsknotą za bliskimi, znajomymi, za krajem. Bardzo często powodem powrotu do kraju jest po prostu utrata zatrudnienia. Pojawia się wówczas wiele pytań: co robić, czy wracać do kraju, czy szukać czegoś nowego? Jeśli wrócę, na co mogę liczyć?

Wiele osób po przyjeździe decyduje się na zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba bezrobotna. Jednak nie wszyscy wiedzą, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby nabyć prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych po okresie pracy w innym kraju członkowskim.

Co trzeba zrobić, żeby nabyć prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce?

Zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej o świadczenie z tytułu utraty pracy należy ubiegać się w kraju swojego ostatniego zatrudnienia. Natomiast osoba, która po okresie pracy w UK wróciła do Polski i nie może znaleźć zatrudnienia, może starać się o prawo do świadczenia dla osób bezrobotnych dzięki zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia.

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jednak w sytuacji, gdy ostatnim miejscem zatrudnienia nie była Polska, to wówczas z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku należy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy. W Polsce urząd pracy może odmówić prawa do zasiłku, jeżeli wnioskodawca nie zostanie uznany za osobę powracającą do kraju. W tym celu wypełnia się stosowne oświadczenie, na podstawie którego ustalane jest, czy podczas pracy za granicą osoba ubiegająca się o zasiłek miała miejsce zamieszkania w Polsce.

Stała rezydentura po polsku e-Poradnik Marzec 2016

 >>>SPRAWDŹ NAS<<<

Aktualne tłumaczenie formularza EEA (PR) wersja – Marzec 2016 oraz broszury – Jak samodzielnie wypełnić formularz. Stała rezydentura po polsku.

 

Kogo można uznać za osobę powracającą do kraju?

W celu potwierdzenia, czy osobę ubiegającą się o zasiłek można uznać za osobę powracającą do kraju, wojewódzki urząd pracy bada poniższe kwestie:

 1. czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich;
 2. charakter i specyfikę wykonywanej pracy, głównie miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy;
 3. sytuację rodzinną osoby wnioskującej o zasiłek oraz więzi rodzinne;
 4. prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
 5. w przypadku studentów ich źródło dochodu;
 6. sytuację mieszkaniową;
 7. państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Dopiero po zbadaniu powyższych kwestii i zweryfikowaniu, czy osoba bezrobotna spełnia kryteria do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce, czyli najogólniej mówiąc jest w stanie wykazać co najmniej 365 dni przepracowanych w okresie ostatnich 18 miesięcy za co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki ZUS i na Fundusz Pracy, wojewódzki urząd pracy może przyznać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Jak potwierdzić zagraniczne okresy zatrudnienia?

W tym celu należy za granicą w kraju unijnym złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U1. Otrzymany formularz należy przedstawić w Polsce, w wojewódzkim urzędzie pracy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa do zasiłku. Jeżeli nie posiadamy takiego dokumentu, możemy wystąpić o jego wydanie za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy w Polsce.

Najprostszą drogą do przyznania zasiłku z tytułu utraty pracy jest ubieganie się o to świadczenie w kraju swojego ostatniego miejsca zatrudnienia. Jeżeli bowiem ostatnie miejsce pracy było poza Polską, w innym kraju członkowskim, to decyzja o przyznaniu prawa do zasiłku w Polsce będzie decyzją uznaniową wojewódzkiego urzędu pracy

Źródło: gov.pl

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001)

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, Polub Nas na Facebook’u

 Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

© GrunMedia Ltd

środa, Marzec 8, 2017, 1:24 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Jak zarobić 7500 i nie płacić podatku od dochodu?

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Jak zarobić £7500 na wynajmie nie płacąc wcale podatku?

Rent a room scheme, czyli jak upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.

Plan ten pozwala na zarobek £7500 rocznie wolnych od podatku, nie ma to jak extra dochód.

Jakie są zasady tego planu?

Zasady są ogólnie proste i przystępne:

musisz być właścicielem domu lub być najemcą domu,
musi być to twoje jedyne lub główne miejsce zamieszkania,
pokój musi być umeblowany;
Czyli nie tylko właściciel lokalu może z takiego planu skorzystać, ale również zwykły najemca, który wynajmuje lokal od landlorda. Warunek – musisz tam zamieszkiwać razem z podnajemcą, aby skorzystać z tego planu.

Kwota £7500 jest kwotą wolną od podatku określoną na daną nieruchomość. Nie działa tu zasada, że jeśli np. małżonkowie wynajmują lokal razem, to kwota wolna mnoży się przez 2. Taka kwota się wtedy dzieli na 2, czyli każdy z współmałżonków może zarobić dodatkowo rocznie £3750.

Mieszkalnictwo w UK 

Łatwo policzyć, że dochód to około £144.23 tygodniowo (£7500/52 tygodnie).

Jeśli twój dochód jest równy tej kwocie lub niższy, to nic nie musisz robić. Twoje zwolnienie z podatku od tego dochodu jest automatyczne. Jeśli jednak dochód twój jest wyższy od kwoty wolnej od podatku, wtedy musisz go uwzględnić w rocznym rozliczeniu (tax return) z HMRC nawet jeśli wcześniej tego nie robiłeś. Musisz poprosić HMRC o formularz tax return

Możesz wtedy wybrać dwie opcje rozliczenia:

 1. możesz skorzystać z powyższego planu,jednak nie będziesz mógł od niego odliczyć kosztów np. remontu, czy wymiany boilera,
 2. możesz nie korzystać z planu i wpisać swój cały dochód z podnajmu, jako dochód z najmu, co pozwoli ci na odliczenie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, opcja ta jest dobra jeśli twoje koszty roczne wynoszą £8000 lub więcej.Opcja druga jest dobra jeśli masz duże koszty roczne związane z lokalem, tj. wymiana boilera, okien, drzwi itp. Każdego roku podatkowego możesz wybierać inną opcję, raz możesz korzystać z planu, a innym razem nie.

Możesz pobierać dodatkowe opłaty za sprzątanie, posiłki czy pranie. Muszą być one dodane do ceny podnajmu. Jeśli podnajem jest wyższy niż ustawowo wolna od podatku kwota £7500 a twój dochód całościowy z innych źródeł, jak np. praca jest wyższy niż Personal Allowance, czyli w obecnym roku podatkowym 2016-2017 jest to kwota £11,000. To wtedy od tego dochodu będziesz musiał zapłacić podatek.

Umowa podnajmu pokoju

Nie zapomnij o ewidencjonowaniu swojego przychodu. HMRC nie narzuca formy ewidencjonowania. Najprościej jest używać kalendarza w formie książkowej (calendar diary) na każdy rok podatkowy i tam zapisywać swoje przychody i wydatki. Nie trzeba do tego pomocy księgowej, czy specjalnego oprogramowania.

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z planu:

sprawdź swoją umowę kredytową, czy aby bank nie zabronił w niej podnajmu,
sprawdź swoją umowę najmu, czy landlord nie wymaga od ciebie specjalnej zgody na podnajem pokoju w jego lokalu,
sprawdź swoje ubezpieczenie – content insurance, jeśli takowe posiadasz, czy ubezpieczyciel nie podniesie ci składki w chwili kiedy zdecydujesz się na podnajem.
Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, Polub Nas na Facebook’u

Inne artykuły w tym temacie:

Mieszkalnictwo w UKWynajem w UK

Council Tax

Depozyt

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

© 2015 – 2017 Monika Kopaczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz powielania i rozpowszechniania

piątek, Luty 17, 2017, 10:24 am, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Pracujesz? Sprawdź(!) czy Twoje prawa nie są łamane

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

HMRC przygotowuje listę przeszło 350 pracodawców. Czego dotyczy lista? Oszustw przy wypłatach. Urząd HMRC poda listę ponad 350 pracodawców, którzy nie płacą najniższej krajowej swoim pracownikom. Na liście potocznie zwanej „named & shamed” znalazł się też Debenhams. Łącznie wszystkie te firmy są winne swoim pracownikom około 1 miliona funtów!

Lista ta powstaje już od 2013. Coraz więcej firm jest „łapanych” i dlatego corocznie wzrasta ich liczba. Tegoroczna lista jest określana jako historyczna, gdyż nigdy nie była tak długa. Jednak na pewno się powiększy, gdyż HMRC pracuje nad kolejnymi 1500 zgłoszeniami o niewypłacanie najniższej krajowej.

Jakie wymówki podają przyłapani pracodawcy? HMRC właśnie opublikowało kilka z nich. Poniżej podaję hity internetu:

 1. Moi pracownicy nie są Brytyjczykami, więc najniższa krajowa ich nie dotyczy.
 2. Moja księgowa mówi innym językiem niż ja i źle mnie zrozumiała.
 3. Moi pracownicy się dopiero uczą, więc nie muszę im płacić najniższej krajowej.
 4. Moi pracownicy większość dnia nic nie robią, więc płacę im tylko za faktycznie wykonaną pracę.
 5. Moi pracownicy są samozatrudnieni więc najniższa krajowa ich nie dotyczy.

Rząd postanowił zachęcić pracowników do zgłaszania swoich pracodawców publikując całą listę wymówek tych drugich. Nieuczciwych pracodawców można i trzeba zgłaszać do ACAS.

Obecne stawki przedstawiają się następująco:

Year                                              | 25 and over |21 to 24 |18 to 20 |Under 18 |Apprentice
October 2016 (current rate)     £7.20              £6.95        £5.55       £4.00         £3.40
April 2017                                     £7.50              £7.05        £5.60       £4.05         £3.50

źródło: gov.uk

Jeśli pracodawca pobiera deductions z twojej wypłaty, które nie są uzgodnione w umowie, a przez to twoja godzinówka wynosi mniej niż te podane wyżej, zgłoś swojego pracodawcę do ACAS. Znaczy to bowiem, że masz płacone mniej niż prawo nakazuje.

Jeśli pracodawca płaci ci mniej, bo masz napiwki, którymi wyrównuje twoją wypłatę – zgłoś go (!) ponieważ oszukuje cię na wypłacie.

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Jeśli pracujesz w firmie, która np. tworzy loga na odzieży i pracodawca odejmuje od wypłaty straty, które powstały w trakcie twojej pracy – zgłoś go (!) to są jego koszty firmowe, które i tak sobie odliczy.

Nie pozwól na to, aby dostawać mniej za swoją ciężką pracę.

Pamiętaj!: Twoje prawa pracownicze nie kończą się w chwili, kiedy jesteś na SSP. Pracodawcy często nie wypłacają zaległego urlopu, który wypracowujesz sobie będąc na chorobowym. Masz do niego prawo. Odzyskaj swoje pieniądze. Skorzystaj z gotowego pisma (nr 30).

Dowiedz się >>WIĘCEJ<<

 

Sprawdź zeszłoroczną listę >klik<

Jeśli spodobał Ci się artykuł Polub nas na Facebooku.

____________________________________________________________________________________________________

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2017

 

czwartek, Luty 9, 2017, 11:27 am, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Kolejne miażdżące zwycięstwo Teresy May

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Konserwatyści wraz z Laburzystami przegłosowali 77-stronnicowy Bill autorstwa Teresy May, mówiący o tym jak będą wyglądać negocjacje rządu z UE, nie wnosząc ani jednej z zaproponowanych poprawek, włącznie z tą gwarantującą prawa Europejczyków już mieszkających w UK.

Stosunek głosów był jeszcze wyższy niż poprzednio 494 do 122. Teraz tzw. The Bill znajduje się w House of Lords. Rząd już zaapelował o płynne rozpatrzenie dokumentu i jego szybki powrót do House of Commons. Wszelkie próby zmian dokumentu i jego formy, oraz wprowadzanie dodatkowych zapisów, będzie się wiązać z wnioskiem Konserwatystów o rozwiązanie House of Lords w obecnej postaci. Warto nadmienić, iż w House of Lords zasiadają Laburzyści i Liberalni Demokraci stąd obawa rządu o manipulacje przy dokumencie.

Jeśli proces nie będzie przedłużany w House of Lords, wtedy powróci on do House of Commons około 20 lutego. Pozwoli to Teresie May na wprowadzenie artykułu 50 po 7 marca, czyli po spotkaniu z przedstawicielami 27 państw.

Eksperci piszą, iż the Bill w obecnej niezmienionej formie pozwoli na przeprowadzenie jeszcze twardszych negocjacji od tych proponowanych w tzw. ‚hard Brexit’.

W przegłosowanej publikacji, która ma nawet swój własny numer – ISBN 9781474140652 – jest zapis, który powinien wszystkie osoby zamieszkujące w UK zainteresować. Chodzi o mianowicie o punkt. 5.6 o poniższym brzmieniu:

5.6 We will create an immigration system that allows us to control numbers and encourage the brightest and the best to come to this country, as part of a stable and prosperous future with the EU and our European partners.

Warto dodać, że Home Office podało na swojej stronie informacje jak każdy imigrant, w tym z Polski może dobrowolnie wrócić do swojego kraju, nawet nie posiadając paszportu, czy dowodu osobistego. Poradnik ten można znaleźć >tutaj<

 Dalej zastanawiasz się nad Rezydenturą? >Przeczytaj<

W zeszłym roku pisałam o tym, jak NHS będzie sprawdzać pacjentów, czy aby nie muszą płacić za leczenie – przejdź do artykułu. Został wtedy uruchomiony pilotażowy program w niektórych oddziałach. Teraz od 1 kwietnia będzie on wprowadzony w całym UK. Osoby, które nie będą mogły okazać się odpowiednią dokumentacją nie będą mogły skorzystać z darmowej opieki medycznej. Jedynie będzie to możliwe w przypadku nagłych wypadków. Program jest realizowany we współpracy z Home Office.

W ostatnim czasie otrzymuję bardzo dużo zapytań na Fb, odnośnie pism, jakie Polacy pobierający Housing Benefit otrzymują. Proszeni są o stawienie się w urzędzie z listą dokumentów, na której jest też informacja o przyniesieniu ze sobą karty rezydenta. Powód pism, jest zawsze ten sam zmiana statusu aplikanta lub tzw. ‚changes in circumstances’. W swoim ostatnim artykule pisałam o tym, jakie zmiany może wprowadzić artykuł 50 w statusie osób nieposiadających karty rezydenta, możesz przeczytać o tym >tutaj<

Jeśli spodobał Ci się artykuł Polub nas na Facebooku.

 

____________________________________________________________________________________________________

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2017

czwartek, Luty 2, 2017, 10:01 am, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Artykuł 50 przegłosowany! Rząd uzyskał większość głosów

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Zawsze, jak co rano spojrzałam do wiadomości na moim MSN News, a tam tytuł Zwycięstwo w Commons. Tak się składa, że nie spodziewałam się innego wyniku. Pisałam zresztą o tym we wcześniejszych artykułach i byłam wtedy posądzana o sianie paniki, a to jak dzisiejszy dzień pokazuje, było i jest trafnym spostrzeżeniem. Osoby, które zaprzeczają nieuchronności Brexitu, żyją chyba w innej szerokości geograficznej lub chowają głowę w piasek i udają, że nic się nie dzieje.

 Art.50 został przyjęty stosunkiem 498 ZA |114 Przeciw

Ponieważ House of Lords nie dominuje nad House of Commons, ogłoszono więc Zwycięstwo. Tylko 47 laburzystów głosowało przeciw, jest to 1/5 z całej liczby parlamentarzystów tej partii. Reszta z pozostałych 114 osób, to posłowie ze Scottish National Party.

Sprawdziłam, moja MP również głosowała za wprowadzeniem art.50. Dziś ma być opublikowany plan Brexitu wg. Teresy May. Analizując jej ostatnią przemowę, która składała się z 12 punktów, można założyć śmiało, że będą to następujące z nich:

 • kontrola imigracji
 • prawo tworzone w UK, a nie akty prawne z Brukseli
 • opuszczenie wspólnego rynku
 • ochrona praw pracowników

Obecne prawo jest prawem unijnym, które w takim zapisie nie będzie obowiązywało po wprowadzeniu art.50, które ma oficjalnie mieć miejsce pod koniec marca.

Jak to może przełożyć się na życie po Brexicie dla zwykłego Kowalskiego czy Nowaka?

 1. Obecne aplikacje o stałą rezydenturę zostaną zastąpione aplikacjami bazującymi na prawie WB, a nie Dyrektywie unijnej.
 2. Osoby pobierające zasiłki, a nie posiadające stałej rezydentury, będą subject to immigration control.

Pierwszy z punktów raczej nie trzeba tłumaczyć, po prostu kończy się prawo unijne i wchodzi brytyjskie, które Teresa May przygotowywała jeszcze za rządów Dawida, będąc wtedy szefową Home Office, czyli Home Secretary.

 Stała Rezydentura po polsku. Formularz i broszura

Drugi punkt wyjaśnić można w następujący sposób. Osoba posiadająca urzędowo nadany status rezydenta stałego nie podlega kontroli imigracyjnej, czyli mieszka i pracuje w UK na takich samych zasadach jak Brytyjczycy. Natomiast osobę, która nie ma tego statusu poddaje się kontroli imigracyjnej. Dopóki UK jest w UE nikt z Europejczyków, bez względu na posiadany status nie podlega takiej kontroli. To jednak zmieni się pod koniec marca. Niektóre z zasiłków jak Housing Benefit nie pozwalają na składanie aplikacji przez osoby subject to immigration control, a w Tax Credit osoby, takie mogą złożyć wniosek, ale otrzymają zasiłek tylko na określonych zasadach i po kilkumiesięcznej kontroli. Na pewno nie będą jednak mogli pobierać zasiłków na dzieci mieszkające w Polsce, bo nie będzie obowiązywała koordynacja zasiłków. Z racji wykonywanej pracy mogę powiedzieć, że odmowy zasiłków osobom bez statusu już mają miejsce, głównie przez DWP, które wprowadza Universal Credit. Jak wiele osób wie UC zastąpi międzyinnymi Tax Credit i Housing Benefit. Niestety takich spraw jest coraz więcej, a to dopiero początek. Tax Credit już od 2014 weryfikuje status osób pobierających zasiłki poprzez B&C Residency Group. Rok po pierwszych głosach o konieczność referendum w sprawie wyjścia UK z Unii. Dużo osób otrzymuje teraz listy z informacją o nadpłacie zasiłku. Jak odwołać się od decyzji pisałam >tutaj<

Wzór odwołania (nr 22) znajdziesz w zakładce wzory pism >klik<

Jutro Teresa May będzie rozmawiać o Brexicie, mając poparcie większości parlamentarzystów brytyjskich, z liderami wszystkich państw Unii na spotkaniu w Malcie. 

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, polub nas na Facebook’u.

Zastanawiasz się nad Powrotem do Polski? >SPRAWDŹ<

____________________________________________________________________________________________________

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2017

 

 

 

 

wtorek, Styczeń 24, 2017, 10:34 am, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Z ostatniej chwili: jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok High Court z zeszłego roku.

Termin uruchomienia art.50 może się opóźnić z powodu wydanej właśnie decyzji SN, który orzekł, iż rząd Teresy May, nie może wprowadzić artykułu 50 zanim nie zostaną określone zasady na jakich UK ma wyjść z UE oraz nie przeprowadzi głosowania w parlamencie. Pozwoli to osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o stałą rezydenturę na starych unijnych zasadach na skorzystanie z tej opcji. Teresa May planowała po marcu wprowadzenie nowych zasad aplikacji oraz podniesienia opłat za wnioski. 

Dla przypomnienia:

Teresa May deklarowała, że pozwoli przeprowadzić głosowanie nad deal’em, ale po zakończeniu dwuletnich negocjacji z UE. Ponieważ negocjacje z UE jeszcze się nie rozpoczęły Teresa May nie może uruchomić art.50.

We wcześniejszej decyzji Lord Thomas of Cwmgiedd z High Court zdecydował iż, aby wdrożyć Art.50 potrzebna jest do tego zgoda Parlamentu, co niefortunnie wiążę ręce obecnej Premier Teresie May. Według sędziów tylko Parlament może taką decyzję podjąć większością głosów.

Jak wiadomo, nie wszyscy Torysi chcą wyjścia ze struktur europejskich na takich zasadach jakich chce Teresa May. Dodatkowo nie obowiązuje ich partyjna dyscyplina, co utrudnia zadanie stawiane przed May. Niestety rząd nie może samodzielnie, według dzisiejszego wyroku, wprowadzić artykuł 50 w życie.

Zgodnie z opinią sędziów, najbardziej fundamentalną zasadą brytyjskiej Konstytucji jest suwerenność parlamentu. Supreme Court potwierdził właśnie tę suwerenność dzisiejszym wyrokiem.

Prawnicy reprezentujący rząd argumentowali, iż nie musi być zgoda parlamentu, gdyż została ona uzyskana już od narodu w czerwcowym referendum. Jednak sędziowie uznali ten argument za bezpodstawny. Ponieważ według sędziów rząd nie ma prawa bazując na przywileju korony (the crown’s prerogative) wprowadzić artykułu 50 samodzielnie.

Po decyzji Supreme Court pozostaje jeszcze możliwość odwołania się do European Court of Justice, jednak każdy wątpi, aby rząd pozwolił na to, aby to sąd unijny decydował o Brexicie i jego formie.

Cały spór kręci się wokół słów użytych w opisie Art.50, który mówi, że każdy kraj może opuścić UE zgodnie ze swoją Konstytucją i jej regulacjami, a brytyjska Konstytucja gwarantuje suwerenność Parlamentowi i takowa nie może być mu odebrana.

 Stała rezydentura po polsku| Polecamy e-Poradnik z nim wypełnisz formularz samodzielnie >SPRAWDŹ<

Co może zmienić dzisiejszy wyrok? Na pewno nie zmieni to samego faktu wprowadzenia Art. 50 jedynie określi kiedy to nastąpi i na jakich zasadach.

Polecamy:

Gotowe umowy cywilno-prawne w przystępnej cenie
31 Wzorów pism – każdy tylko za £1
ePoradnik – Biznes w UK od kuchni z 11 pomysłami na działalność, wraz z opisem prawnym i finansowym ich działania (transport, gastronomia, opieka i wiele innych)>>SPRAWDŹ<<
ePoradnik – Mieszkalnictwo w UK, jedyne takie kompendium wiedzy, kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych z mieszkalnictwem w UK – Mieszkam w UK
Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, polub nas na Facebook’u.

____________________________________________________________________________________________________

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2017

piątek, Styczeń 20, 2017, 7:03 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Jak napisać reklamację po angielsku – wzór listu

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Zakupiłeś towar niezgodny z opisem? Kupiony produkt nie działa? Dostałeś zły rachunek? Napisz reklamację. Pamiętaj, że za produkty kupione online masz 14dni na rezygnację bez podawania jej powodu. Jak napisać reklamację? Poniżej znajdziesz jej wzór.

 

Pilne: Dla Rezydentów w UK czy masz jeszcze czas? 

 

 

Re: Product Purchased

Dear Sirs,

Please give my concerns in this complaint letter your immediate attention.

On date __________________, I did purchase the following item(s): _________________________.

I have the following complaint/concerns regarding that purchase:  Product doesn’t work properly/Provided with the wrong product/Billed the wrong amount/Misrepresentation as to features or fitness for my purpose.

In order to adequately resolve my concerns, I require that you reimburse me for the full amount of the purchase price paid by me for above-mentioned product.   I have enclosed copies of all my relevant records.

I may be contacted or reached in writing at my above address, or by email sent to my above email address.

If you fail to comply with my requests, I will immediately take legal action against you regarding these matters.

Thank you for taking the time to look into my concerns and for dealing with it in a prompt manner.  I look forward to hearing from you as soon as possible.

Sincerely,

______________________

 

© 2017 GrunMedia Ltd

______________________________________________________________________________________________

Polecamy:

 1. Gotowe umowy cywilno-prawne w przystępnej cenie
 2. 31 Wzorów pism – każdy tylko za £1
 3. ePoradnik – Biznes w UK od kuchni z 11 pomysłami na działalność, wraz z opisem prawnym i finansowym ich działania (transport, gastronomia, opieka i wiele innych) – >>SPRAWDŹ<<
 4. ePoradnik – Mieszkalnictwo w UK, jedyne takie kompendium wiedzy, kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych z mieszkalnictwem w UK – Mieszkam w UK

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, polub nas na Facebook’u.

____________________________________________________________________________________________________

 

Monika 1Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

opinie

 

poniedziałek, Styczeń 16, 2017, 12:05 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Według The Guardian obywatele z UE mieszkający w UK mogą spotkać się z celową polityką wrogości

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Zaczął się nowy rok, a już od samego początku słychać tylko o Brexicie. Funt spada i niestety ma spaść jeszcze bardziej, gdyż jutro Teresa May ma wygłosić swój plan (w wielkim skrócie) wyjścia z Unii Europejskiej. Nie jest to po jej myśli, gdyż od pół roku starała się w ogólne na ten temat nie mówić, ale została niejako do tego zmuszona. Po ostatnich rewelacjach ambasadora UK przy UE w Brukseli, że rezygnuje z piastowanego stanowiska, gdyż rząd Wielkiej Brytanii z Teresą May na czele, nie ma planu wyjścia z UE w ogóle, nawet w zarysie. Wiele osób zaczęło krytykować rząd za brak przygotowania do tak ważnego zadania. Smaczku dodaje ujawniona informacja, że przez kilka ostatnich tygodni David Cameron prowadził intensywne rozmowy z odchodzącym ambasadorem właśnie na temat negocjacji z UE, oczywiście odbywało się to bez wiedzy obecnej premier Teresy May.

Podobny obraz

Ten tydzień będzie tylko o Brexicie, gdyż do końca tygodnia ma być ogłoszona decyzja przez Supreme Court odnośnie tego, czy rząd Teresy May może bez zgody parlamentu rozpocząć negocjacje z UE dotyczące wyjścia z jej struktur. Zwolennicy pozostania w UE czekają na tę decyzję z niecierpliwością. Jednak rząd Teresy May jasno mówi, że i tak wprowadzi art. 50 bez konsultacji z parlamentem.

Mało kto o tym mówi, ale już trwają konsultacje w Home Office oraz innymi mininsterstwami na temat wprowadzenia rejestracji imigrantów, którzy będą przebywali na terenie UK po rozpoczęciu procesu wyjścia. Rozważane są dwie opcje: powrót do WRS lub wizy. Według Financial Times większość pracowników z UE nie przeszłaby obecnego systemu wizowego, który obowiązuje pracowników spoza UE. Brytyjski rząd planuje także pobierać opłaty od pracodawców zatrudniających „skilled workers” z UE po Brexicie w kwocie £1000 rocznie. Oczywiście spotkało się to z ostrym protestem pracodawców.

Obie formy będą odpłatne. Ile taka opłata będzie wynosić nie jest wiadomo. Na pewno wizy są drożą formą rejestracji pracowników niż system WRS, który obowiązywał Polaków do 2011 roku. Warto zaznaczyć, że jeszcze za czasów Teresy May w Home Office podniesiono opłaty za apelację do trybunału imigracyjnego od decyzji tego urzędu o 500% i opłaty te zostały zmienione tylko w tym trybunale, a nie jak jest zazwyczaj we wszystkich trybunałach i sądach. Niektóre portale prasowe jak Guardian okrzyknęły to dyskryminacją na tle rasowym. Rząd starał się po cichu powrócić do niższych opłat w trybunale imigracyjnym jednak ten ruch został zauważony przez prasę brytyjską i odpowiednio przedstawiony.

Jakby tego było mało, przemowa na konferencji partii konserwatywnej obecnej Home Secretary – Amber Rudd została uznana przez policję za ‚hate incident’, po otrzymaniu zgłoszenia od Profesora Joshua Silver z Uniwersytetu w Oxfordzie. Przemowa dotyczyła zatrudniana imigrantów. The Guardian w swoim artykule na pierwszej stronie rozpisuje się  o „celowej polityce wrogości” rządu wobec przebywających obecnie w UK Europejczyków.

Co może zmienić decyzja Supreme Court? Na pewno nie zmieni to samego faktu wprowadzenia Art. 50.
Według portalu WorkPermit.com oczekuje się, iż Teresa May w swoim przemówieniu odniesie się do Europejczyków już mieszkających w UK, iż otrzymają oni status rezydenta jeśli spełnią kryteria uzgodnione przez rząd. Nie jest jednak wyjaśnione o jakie kryteria chodzi, czy o te obecnie obowiązujące, czy być może zostaną ustalone odrębne zasady dla osób, które jeszcze nie mają stałej rezydentury uzyskanej dzięki obecnej aplikacji EEA (PR).

 

Polecamy:

 1. Gotowe umowy cywilno-prawne w przystępnej cenie
 2. 31 Wzorów pism – każdy tylko za £1
 3. ePoradnik – Biznes w UK od kuchni z 11 pomysłami na działalność, wraz z opisem prawnym i finansowym ich działania (transport, gastronomia, opieka i wiele innych) – >>SPRAWDŹ<<
 4. ePoradnik – Mieszkalnictwo w UK, jedyne takie kompendium wiedzy, kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych z mieszkalnictwem w UK – Mieszkam w UK

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, polub nas na Facebook’u.

____________________________________________________________________________________________________

 

Monika 1Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

opinie

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2017

czwartek, Listopad 3, 2016, 12:20 pm, Polski Doradca

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Jest decyzja High Court w sprawie Brexitu! Co dalej?

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInBuffer this pagePin on Pinterest

Niezbędnik Imigranta.docx okładka ebook-page0001

Jak potwierdził w dzisiejszej decyzji Lord Thomas of Cwmgiedd, aby wdrożyć Art.50 potrzebna jest do tego zgoda Parlamentu, co niefortunnie wiążę ręce obecnej Premier Teresie May. Według sędziów tylko Parlament może taką decyzję podjąć większością głosów.

Jak wiadomo, nie wszyscy Torysi chcą wyjścia ze struktur europejskich na takich zasadach jakich chce Teresa May. Dodatkowo nie obowiązuje ich partyjna dyscyplina, co utrudnia zadanie stawiane przed May. Niestety rząd nie może samodzielnie, według dzisiejszego wyroku, wprowadzić artykuł 50 w życie.

Zgodnie z opinią sędziów, najbardziej fundamentalną zasadą brytyjskiej Konstytucji jest suwerenność parlamentu. Jeśli wyrok ten nie zostanie odwrócony przez Supreme Court, plany rządu będą zagrożone, gdyż pełną kontrolę nad nimi przejmie parlament.

Prawnicy reprezentujący rząd argumentowali, iż nie musi być zgoda parlamentu, gdyż została ona uzyskana już od narodu w czerwcowym referendum. Jednak sędziowe uznali ten argument za bezpodstawny. Ponieważ według sędziów rząd nie ma prawa bazując na przywileju korony (the crown’s prerogative) wprowadzić artykułu 50 samodzielnie.

Przedstawiciele rządu, jak łatwo się domyśleć, nie są zadowoleni z wyroku sądu i na pewno odwołają się do Supreme Court, aby odwrócić obecny wyrok na swoją korzyść. Po Supreme Court pozostaje jeszcze możliwość odwołania się do European Court of Justice, jednak każdy wątpi, aby rząd pozwolił na to, aby to sąd unijny decydował o Brexicie i jego formie.

Cały spór kręci się wokół słów użytych w opisie Art.50, który mówi, że każdy kraj może opuścić UE zgodnie ze swoją Konstytucją i jej regulacjami, a brytyjska Konstyucja gwarantuje suwerenność Parlamentowi i takowa nie może być mu odebrana.

 Stała rezydentura po polsku okładka-page0001Polecamy e-Poradnik z nim wypełnisz formularz samodzielnie >klik<

Gina Miller, która wraz z grupą prawników złożyła pozew do High Court, uważa że rząd nie powinien korzystać z możliwości apelacji od dzisiejszej decyzji. Jeśli rząd zdecyduje się na apelacje, wtedy Szkoci i Walijczycy mogą wesprzeć w dzałaniach Gine Miller, upatrując w tym swoją szansę.

Co może zmienić dzisiejszy wyrok? Na pewno nie zmieni to samego faktu wprowadzenia Art. 50 jedynie określi kiedy to nastąpi i na jakich zasadach.

Polecamy:

 1. Gotowe umowy cywilno-prawne w przystępnej cenie
 2. 31 Wzorów pism – każdy tylko za £1
 3. ePoradnik – Biznes w UK od kuchni z 11 pomysłami na działalność, wraz z opisem prawnym i finansowym ich działania (transport, gastronomia, opieka i wiele innych) – >>SPRAWDŹ<<
 4. ePoradnik – Mieszkalnictwo w UK, jedyne takie kompendium wiedzy, kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych z mieszkalnictwem w UK – Mieszkam w UK

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, polub nas na Facebook’u.

____________________________________________________________________________________________________

 

Monika 1Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

OPINIE KLIENTÓW:

opinie

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2016

 

Polski doradca UK

Pliki cookies pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies na naszej witrynie. Dowiedz się więcej | Zgadzam się