PolskiDoradca.com
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
e-Poradniki

Stała rezydentura po polsku okładka-page0001

 

marketing ebook Biznes w UK menu

Mieszkalnictwo w UK

 

logo grun media

Ostatnie posty

Czy Polski Rząd Faktycznie Chce Twojego Podatku?
Co to jest Pension Credit i czy obywatele EU mogą aplikować?
British workers first – nowe wytyczne rządu Theresy May

» Biznesplan

 

wiadomosci2

Biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) – dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego[1]. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Zamów usługę – Biznesplan, tylko £150.


Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Budowa biznesplanu.

Treść biznesplanu powinna:

 • odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
 • uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
 • prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
 • przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne,
 • być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora), niezbyt obszerna.

Struktura biznesplanu

1. Strona tytułowa:

 • adresat (np. bank)
 • określenie przedsięwzięcia
 • lokalizacja przedsięwzięcia
 • koszt przedsięwzięcia
 • planowana wysokość kredytu
 • inne źródła finansowania
 • wnioskodawca
 • adres wnioskodawcy
 • imię i nazwisko szefa
 • osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie i jej adres
 • autor biznesplanu
 • pieczęcie i podpisy

2. Streszczenie biznesplanu – zawiera zwięzłą charakterystykę przedsięwzięcia, główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Może również zawierać informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórcy (lub twórców) przedsięwzięcia oraz określić potrzeby finansowe i ich strukturę (koszty całego przedsięwzięcia z opisem przeznaczenia). Synteza ta ma na celu przekonanie inwestora do idei przedsięwzięcia.

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obejmuje krótką historię przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, jego cele, misję, status prawny, wielkość, sytuację na rynku, konkurencyjność ofert, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, kondycję finansową i inne istotne informacje, np. dotyczące jakości produktu oraz działań chroniących środowisko.

4. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu przedsiębiorstwa – opisuje umiejętności pracowników, wykształcenie, obowiązki osób zarządzających przedsiębiorstwem, stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności, role osób w zespole, opis systemu motywacji itp. Może również zawierać wykaz i charakterystykę doradców przedsiębiorstwa.

5. Plan marketingowy – obejmuje analizę rynku, identyfikację klientów, lokalizację, dystrybucję, promocję oraz politykę cenową.

6. Plan organizacyjny

 • Pracownicy – opis planowego zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników, tryb i koszty szkolenia
 • Dostawcy – wytypowanie przedsiębiorstw współpracujących i określenie sposobów nawiązania z nimi współpracy
 • Księgowość – określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – obejmuje opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, kolejność i czas trwania poszczególnych czynności, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań.

8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów – określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ważne kontrakty krajowe i zagraniczne, inne powiązania z otoczeniem. Wypunktowuje również najistotniejsze szanse i ich konsekwencje oraz najistotniejsze zagrożenia i ich konsekwencje, a także wskazuje działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans.

9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z jego gruntownym uzasadnieniem, próbą określenia miejsca na rynku, wadami i zaletami itp.

10. Plan finansowyrachunek zysków i strat, arkusz bilansowy, rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow).

11. Analiza wrażliwości – określenie ryzyka nowego przedsięwzięcia.

12. Załączniki – obejmuje szczegółowe tabelaryczne zestawienia i wyliczenia.

Źródło:

Wikipedia

Polski doradca UK

Pliki cookies pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies na naszej witrynie. Dowiedz się więcej | Zgadzam się