Co wolno landlordowi, a co agencji?

Jak poradzić sobie z nieuczciwą agencją i landlordem?

Punkty zapalne w kontaktach z landlordem/agencją 

Mieszkalnictwo w UK

… czyli rzecz o depozytach, naprawach i kosztach agencyjnych.

Depozyt.

Wysokość depozytu jest to zwykle kwota miesięcznego czynszu. Umowa najmu powinna wyraźnie określać kiedy wypłata depozytu może być całkowicie lub częściowo wstrzymana, np.:

 • lokator wyprowadzając się zalegał z czynszem,
 • lokator zniszczył nieruchomość,
 • lokator nie płacił rachunków.

Jeżeli nie zgadzasz się z właścicielem co do wysokości odzyskanego depozytu, możesz wtedy wystąpić do organizacji, która przechowuje twój depozyt aby rozwiązała spór. Jeśli nie wiesz gdzie twój depozyt jest przechowywany skontaktuj się z poniższymi organizacjami:

 1. a) Deposit Protection Service (Custodial and Insured)

0844 4727 000

 1. b) MyDeposits

0844 980 0290

 1. c) Tenancy Deposit Scheme

deposits@tds.gb.com

0845 226 7837

 1. d) Capita Tenancy Deposit Protection

0845 412 9969

Naprawy.

Właściciel lokalu, który wynajmujesz jest odpowiedzialny za utrzymanie go w dobrych standardach mieszkaniowych. Nie jest ważne od kogo go wynajmujesz, gdyż zasady są te same bez względu na to kto jest właścicielem lokalu.

Jeśli w lokalu znajduja się sprzęty należące do właściciela, takie jak meble, telewizor, sprzęt agd, wtedy także właściciel odpowiada za ich utrzymanie i dobry stan techniczny.

Dla większości umów właściciele mają te same obowiązki, takie jak:

 •  zachowanie struktury na zewnątrz obiektu w dobrym stanie technicznym, w tym : ścieki, rynny, dachy, fundamenty, oraz zewnętrzne rury,
 •  utrzymanie w dobrym stanie wody, gazu, prądu, kanalizacji, w tym : umywalki, zlewozmywaki, wanny i toalety,
 •   upewnienie się, że system grzewczy jest w dobrym stanie.

Gdzie możesz szukać pomocy (?):

 1. Housing Ombudsman (rzecznik), rozwiązuje spory i skargi dotyczące prywatnych właścicieli, jego biuro znajduje się w każdym urzędzie miasta czy gminy.
 1. Environmental health department w twoim urzędzie. Enviromental health officer może wystosować do właściciela pismo z zawiadomieniem o koniecznych naprawach, jeśli właściciel zignoruje to pismo, council sam zrobi naprawę, a kosztami obarczy właściciela. W drastycznych przypadkach właściciel może stracić licencję na wynajmowanie.

Niestety prawo nie chroni jeszcze lokatorów, przed neuczicwymi praktykami, takimi jak eksmisja z powodu tego, że złożyło się zażalenie, bądź zgłosiło landlorda do urzędu. Jednak trwają prace nad zmianą przepisów, aby zapobiec eksmisjom z tego powodu w przyszłości, jednak w tej trochę dalszej. Według organizacji Shelter 9 milionów wynajmujących rocznie, jest narażona na eksmisje tylko dlatego, że złożyli zażalenie.

Mieszkalnictwo w UK, kompleksowe ujęcie wszystkich zagadnień związanych z mieszkalnictwem, od wynajęcia po kupno.

Koszty agencyjne.

Każda agencja powinna poinformować cię o swoich opłatach przed podpisaniem umowy najmu. Pozwoli ci to na znalezienie takiej, która pobiera najniższe opłaty i tym samym zaoszczędzi niemałe kwoty.

Biuro wynajmu mieszkań może pobrać opłatę tylko po znalezieniu odpowiedniego mieszkania i podpisaniu umowy najmu. Po podpisaniu umowy nie ma ograniczeń co do wysokości opłat pobieranych przez biuro, jednak nie mogą być one nadmiernie zawyżane. Zawsze można zapytać o obniżkę kosztów, jeśli twoim zdanem są zbyt wysokie.

Zwyczajowo agencje pobierają opłaty za:

 • napisanie umowy i zrobienie remanentu w lokalu,
 • zebraniu referencji,
 • koszty administracyjne takie jak telefony czy koszty przesyłek pocztowych,
 • odnowienie umowy najmu.

Nie powinienieś wpłacać pieniędzy ani być proszonym o jakiekolwiek opłaty, dopóki agencja nie znajdzie ci odpowiedniego lokalu, który będziesz chciał wynająć. Przestępstwem jest pobieranie opłat za zarejestrowanie, czy dostarczenie listy lokali do wynajęcia. Jeśli uważasz, że agencja działa w sposób nielegalny, musisz złożyć zażalenie do lokalnego urzędu do:

 • trading standards department lub
 • tenancy relations officer.

Jeżeli uważasz, że opłaty agencyjne są nadmiernie wysokie lub agencja nie podała pełnej informacji o ich wysokościach przed podpisaniem umowy, można wtedy podważyć ich wysokość  argumentując, iż są one nieuczciwe. I w tej sprawie także skontaktuj się  z powyższymi departamentami w urzędzie miasta. Pomogą ci one dochodzić swoich praw.

Biuro wynajmu mieszkań nie może dyskryminować z powodu niepełnosprawności , pochodzenia rasowego, czy płci. Biuro mogło dopuścić się dyskryminacji, jeżeli na przykład odmówiło ci rejestracji, traktowało cię mniej priorytetowo w znalezieniu mieszkania lub wymagało płacenia czynszu w sposób, którego normalnie się nie stosuje, na przykład za pół roku z góry.

Więcej na temat mieszkalnictwa w UK znajdziesz w moim ebook’u  – Mieszkalnictwo w UK.

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2015 aktualizacja 2018

Newsletter