Jaka emerytura w UK – gdy praca w UK i PL?

wiadomosci2
W odpowiedzi na posta umieszczonego na mojej grupie Prawne DIY w UK  dziś piszę o emeryturach.
W obecnej chwili system emerytalny w Anglii i Polsce przechodzi poważne zmiany. W 2016 roku wejdą w życie przepisy, które w przypadku Polski zmniejszą kwotę świadczenia, a w przypadku Anglii zaostrzą wymagania do ubiegania się o nią.Jakoże nie jestem doradcą prawny z Polski (tylko polskim doradcą w UK – czyli doradzam w odniesieniu do przepisów angielskich, a nie polskich), postanowiłam pozbierać i wkleić treści artykułów odnoszących się do tematu ze stron umieszczonych w źródle pod częścią – Polska, treści te są własnością tych stron.
Niestety zagraniczne dochody uzyskiwane w pracy poza granicami Polski nie wliczają się do okresu składkowego w przypadku obliczania podstawy wymiaru emerytury ( nie mylić z ustalaniem lat pracy).
Podstawę wymiaru  emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie polskich przepisów prawa w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez osobę składającą wniosek, z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiło się wniosek o emeryturę.
Jeżeli oprócz polskich okresów ubezpieczenia posiada się również okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w państwach członkowskich EOG i Szwajcarii lub państwach umownych, to przy ustalaniu tych 10 kolejnych lat kalendarzowych nie uwzględnia się lat, w których przez cały rok podlegało się ubezpieczeniu za granicą. Może się więc zdarzyć, że po wyłączeniu lat pozostawania w ubezpieczeniu za granicą w 20-leciu poprzedzającym złożenie wniosku pozostanie mniej niż 10 lat ubezpieczenia w Polsce, z których można ustalić podstawę wymiaru świadczenia.
Jeżeli w okresie 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o emeryturę lub rentę nie było się ubezpieczonym w Polsce, to podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki ubezpieczeniowej na podstawie polskich przepisów prawnych w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym przystąpiłeś po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą w państwie członkowskim.
Emerytura w wysokości ustalonej w części stanowiącej 80% – na starych i w części stanowiącej 20% na nowych zasadach, będzie zmieniona w 2016, gdzie większość będzie ustalana na nowych zasadach, a tylko część na starych. Po odwróceniu proporcji, emerytura w Polsce będzie jeszcze bardziej uboga niż była dotychczas.
Na przykład:
W przypadku kobiety, która  ukończy 60 lat  w 2009r. – będzie przysługiwała emerytura ustalana wg nowych zasad określonych w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym przepisem, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Jak wynika z powyższego, uzyskanie emerytury na nowych zasadach uzależnione jest jedynie od osiągnięcia przez kobietę 60 roku życia. Nie musi być – tak jak w przypadku obecnie przyznawanych emerytur – jednocześnie spełniony warunek posiadania odpowiedniego okresu zatrudnienia.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wspólnotowych w zakresie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin- przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej ( Rozporządzenie (EWG) Rady Nr 1408/71 z dnia 14.06.1971 r. oraz Rozporządzenie (EWG) Rady Nr 574/72 z dnia 21.03.1972 r.) przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych i obliczaniu ich wysokości, uwzględnia się okresy ubezpieczenia przebyte przez wnioskodawcę w różnych państwach członkowskich.
Jeśli zatem osoba ubiegająca się o przyznanie polskiej emerytury ma okresy składkowe i nieskładkowe zbyt krótkie do nabycia uprawnień do tego świadczenia wówczas do polskich okresów ubezpieczenia dolicza się okresy ubezpieczenia przebyte we wszystkich innych państwach członkowskich, a zatem również okresy zatrudnienia przebyte w UK.
W takim przypadku do wniosku o emeryturę powinno dołączyć się wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte we UK. Jak również do wniosku o emeryturę należy dołączyć formularz unijny E 207 PL– „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”. W formularzu tym należy podać szczegółową informację o okresie ubezpieczenia we UK. Formularz ten jest dostępny w każdej jednostce ZUS.
Niezależnie od powyższego  okres ubezpieczenia w UK może być uwzględniony wyłącznie na podstawie dokonanego przez angielksą instytucję ubezpieczeniową potwierdzenia tego okresu na formularzu unijnym E 205. Takiego potwierdzenia angielska instytucja ubezpieczeniowa dokona na wniosek polskiego organu rentowego. Ze względu na okresy ubezpieczenia w Anglii – jednostką właściwą do rozpatrzenia wniosku jest I Oddział ZUS w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (00-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 151).
Ważne: tak samo proces wygląda w drugą stronę, czyli jesli składasz wniosek o emeryturę w UK, wtedy to urząd angielski pyta stronę polską o potwierdzenie lat pracy, które są niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczeniowego.
Najlepiej przed złożeniem wniosku o emeryturę – również złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Wniosek taki jak również wniosek o emeryturę– jeżeli mieszka się na stałe poza granicami Polski – należy złożyć do Oddziału ZUS w Warszawie – Centralnego Biura Obsługi Umów Międzynarodowych, ul. Kasprowicza 151, 00-949 Warszawa. Wniosek o ustalenie kapitału początkowego należy złożyć na formularzu – druk ZUS Kp-1. Do wniosku należy dołączyć kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych – druk ZUS Rp-6, świadectwa pracy i inne posiadane dokumenty potwierdzające przebyte w Polsce okresy składkowe i nieskładkowe.
źródła: 12
Osoby, które osiągną wiek emerytalny 6 kwietnia 2016 roku będą miały przyznawane emerytury na nowych zasadach.
Stare zasady.
Emeryturę państwową można uzsykać po osiągnięciu wieku emerytalnego.Aby ją uzsykać trzeba mieć nazbierane 30 lat składkowych i spełniać jeden z poniższych warunków:
1. pracowałeś i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne,
2. masz przyznane national insurance credits, bo nie mogłeś pracować, byłeś chory lub opiekowałeś się osobą niepełnosprawną,
3. opłacałeś samodzielnie składki class 3;
Jeśli masz mniej niż 30 lat, to podstawowa emerytura będzie niższa niż 113,10 funtów tygodniowo, ale możesz być w stanie „doładować” ją płacąc dobrowolnie składki na ubezpieczenie społeczne class 3.
Mężczyźni urodzeni przed 1945 rokiem i kobiet urodzone przed 1950, potrzebują więcej lat kwalifikujących do uzyskania pełnej emerytury państwowej i pewną minimalną liczbę lat, aby uzyskać jakiekolwiek emeryturę państwową w ogóle.
Mężczyźni:
44 lata pracy i 11 lat aby w ogóle uzyskać jakąkolwiek emeryturę.
Kobiety:
39 lat pracy i 10 lat minimum, aby uzyskać jakąkolwiek emeryturę.
Aby wyliczyć swoją emeryturę możesz skorzystać z tego kalkulatora.
Nie dostaniesz emerytury państwowej automatycznie – musisz o nią złożyć wniosek. Na 4 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego, przyjdzie list z informacją, jak to zrobić.
Kwota maksymalnej emerytury na starych zasadach to £113.10 na tydzień.
Nowe zasady.
Dotyczą ciebie jeśli jesteś:
– mężczyzną urodzonym po 6 kwietnia 1951 roku
– kobietą urodzoną po 6 kwietnia 1953 roku
I spełniasz pozostałe wymagania do uzyskania pełnej emerytury (wymienione powyżej), której wysokość na tydzień  będzie £ 148.40. Aby ją uzyskać w pełnej kwocie potrzebujesz 35 kwalifikujących się lat.
Musisz mieć przynajmniej 10 lat kwalifikujących do uzyskania jakiejkolwiek emerytury, ale nie muszą być one w kolejności. Jeśli masz poniżej 35 lat składkowych, twoja emerytura będzie wyliczona procentowo. Okres pracy w Polsce również wlicza się do lat kwalifikujących do ubezpieczenia społecznego.
Aby aplikować o emeryturę w Anglii, trzeba wypełnić wniosek, wysyłany zazwyczaj na 4 miesiące przed datą przejścia na emeryturę. Wniosek ten należy wypełnić i zwrócić do  International Pension Centre (IPC).
International Pension Centre
tvp.internationalqueries@dwp.gsi.gov.uk
+44 (0)191 218 7777
Pn-Pt:  8 – 18
The Pension Service 11

Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
United Kingdom

Formularz (wniosek) do pobrania tutaj.

Zapraszam do przyłączenia się do mojej grupy na Facebook’u – Prawne DIY w UK

 

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2015 – 2018

Newsletter