Jakie zasiłki dla niepełnosprawnych w UK DLA/PIP?

dla

Personal Independence Payment i Disability Living Allowance.

W obecnym czasie osoby dorosłe nie mogą złożyć aplikacji o DLA, zamiennie muszą złożyć aplikację o PIP. O DLA mogą składać rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Personal Independence Payment.

Zasiłek ten pomaga w opłaceniu dodatkowych kosztów wynikających z niepełnosprawności. Jest on przeznaczony dla osób w wieku 16 do 64 lat. Można uzyskać od £ 21.55 do £ 138,05 tygodniowo. Kwota zależy nie od niepełnosprawności samej w sobie, tylko od tego w jakim stopniu cię ona ogranicza. Aby określić ten stopień musisz być zbadany przez asesora, który określi jakiej pomocy wymagasz i jaki dodatek ci się należy.

PIP jest zazwyczaj płacony co 4 tygodnie, co daje 13 płatności w roku. Składa się z dwóch komponentów (części). To czy dostaniesz oba, czy tylko jeden z nich zależy od tego jak bardzo twoja niepełnosprawność, lub długoletnia choroba cię ogranicza.

Daily living component

Daily living component Weekly rate
Standard £54.45
Enhanced £81.30

Mobility component

Mobility component Weekly rate
Standard £21.55
Enhanced £56.75

Jeśli masz chorobę, która jest nieuleczalna i pozostało ci 6 miesiećy życia, wtedy automatycznie kwalifikujesz się na enhanced daily living component.

Zasiłek jest wpłącany na konto, np.bankowe.

Posiadając PIP kwalifikujesz się (z uwzględnieniem komponentów jakie otrzymujesz) na dodatkową pomoc, tj.:

 • Blue Badge parking scheme

 • Vehicle tax exemption

 • Vehicle tax reduction

 • The Motability Scheme

 • VAT relief for vehicles

 • Community and public transport bus pass lub railcard)

 

Zmiany, o których musisz poinformować DWP, a które mogą mieć wpływ na wysokość twojego świadczenia to:

 1. zmiana pomocy jakiej potrzebujesz, np.: zakończyłeś okres rekonwalescencji po długiej chorobie,

 2. przyjęto cię do szpitala/domu opieki na 4 tygodnie lub dłużej,

 3. wyjechałeś za granicę na 13 tygodni lub dłużej,

 4. jesteś w więzieniu lub areszcie;

Dodatkowo musisz zadzwonić na infolinię PIP jeśli:

 1. zmieniłeś nazwisko, adres lub konto w banku,

 2. nie chcesz już otrzymywać zasiłku.

 3. Dane twojego lekarza się zmieniły;

Infolinia PIP:

0345 850 3322 czynna od poniedziłku do piątku między 8:00-18:00.

Aby zakwalifikować się do PIP, należy:

 • być w wieku od 16 do 64

 • mieć długoterminową chorobę lub niepełnosprawność i trudności z związane z „codziennym życiem” i/oraz mobilnością, które musza trwać już min. 3 miesiące i będą trwać przez co najmniej 9 kolejnych (z wyjątkiem osób śmiertelnie chorych)

 • przebywać w Wielkiej Brytanii

 • zamieszkiwać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 2 ostatnie z 3 lata

 • nie podlegać kontroli imigracyjnej (chyba, że jesteś sponsorowany imigrantem)

Istnieją pewne wyjątki od tych reguł, jeżeli jesteś obywatelem, jednym z członkowskich krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii.

I tak dla przykładu:

Możesz otrzymywać daily living component w PIP, jeśli potrzebujesz pomocy w takich rzeczach jak:

 • przygotowanie posiłków i jedzenie

 • mycia, kąpiel i korzystania z toalety

 • ubieranie i rozbieranie

 • czytanie i komunikacji

 • zarządzaniu lekami lub zabiegami

 • podejmowanie decyzji finansowych

 • utzrymywanie kontaktów z innymi ludźmi

Część odnosząca się do mobility, zależy od twojej możliowści poruszania się na zewnątrz, czyli poza domem.

Twój wniosek będzie oceniany przez niezależnego pracownika służby zdrowia, aby pomóc DWP wypracować poziom pomocy jaki potrzebujesz. To może być konsultacja twarzą w twarz – otrzymasz list z wyjaśnieniem, dlaczego i gdzie należy się udać.

DWP podejmuje decyzję na podstawie wyników oceny, aplikacji i wszelkich dowodów potwierdzających, które dołączysz do wniosku o PIP. Niestety cały proces może trwać nawet do 10 miesięcy.

Jak się ubiegać?

Zadzwoń do Departamentu Pracy i Emerytur (DWP), po wniosek PIP.

DWP – Personal Independence Payment

Telefon: 0800 917 2222

Telefon tekstowy: 0800 917 7777

Od poniedziałku do piątku, 8-18.

Aplikanci z Irlandii Północnej.

Zostaniesz poproszony o podanie danych takich jak:

 • dane kontaktowe oraz data urodzenia

 • numer ubezpieczenia społecznego

 • konto w banku

 • nazwisko lekarza lub specjalisty

 • ktoś może zadzwonić w twoim imieniu, ale musisz być obok.

Możesz także napisać list z prośbą o formularz i wysłać powyższe informacje pocztą na poniższy adres (może to opóźnić decyzję):

Personal Independence Payment New Claims

Post Handling Site B

Wolverhampton

WV99 1AH

DLA dla dzieci

Disability Living Allowance (DLA) dla dzieci może pomóc w dodatkowych kosztach opieki nad dzieckiem, które:

 • ma poniżej 16 lat

 • ma problemy z chodzeniem lub wymaga więcej opieki niż dziecko w tym samym wieku, które nie jest niepełnosprawne

Będą musiały spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne.

Stawka DLA wynosi pomiędzy £21.55 a £138.05 na tydzień w zależności od poziomu pomocy, której potrzebuje dziecko.

DLA stawki dla dzieci

Disability Living Allowance (DLA) dla dzieci jest świadczeniem wolnym od podatku i składa się z dwóch elementów (części).Dziecko może kwalifikować się do jednego lub obu elementów.

Care component

Care component Weekly rate
Lowest £21.55
Middle £54.45
Highest £81.30

Mobility component

Mobility component Weekly rate
Lower £21.55
Higher £56.75

DLA zazwyczaj wypłacane jest co 4 tygodnie.

Wszystkie świadczenia, emerytury i zasiłki są wypłacane na rachunek bankowy, na przykład konta bankowego.

Dodatkowa pomoc:

Możesz kwalifikować się do zasiłku z tytułu opieki (Carers Allowance), jeśli spędzasz co najmniej 35 godzin tygodniowo sprawując opiekę nad dzieckiem, które posiada middle lub high care komponent.

Informowanie o zmianach:

Tak szybko, jak zmieniają się okoliczności w odniesieniu do niepełnosprawności dziecka należy skontaktować się z infolinią świadczeń rentowych – może to wpłynąć na to ile zasiłku się należy. Na przykład, niepełnosprawność dziecka się pogorszyła albo wyjechało za granicę na leczenie.

Na DLA zwykle nie wpływają następujące okoliczności:

 • kiedy dziecko znajduje się pod opieką urządu nie więcej niż 28 dni

 • dziecko jest w szpitalu nie dłużej niż 84 dni

 • dziecko jest za granicą nie dłużej niż 13 tygodni

 • lub krócej niż 26 tygodni, aby uzyskać pomoc medyczną w stanie, który rozpoczął się przed wyjazdem

Kwalifikowalność:

Zazwyczaj, aby kwalifikować się do zasiłku dziecko musi:

 • być przed 16 rokiem życia

 • wymagać dodatkowo opieki lub mieć problemy z poruszaniem sie

 • być w Wielkiej Brytanii, lub innym kraju UE/Szwajcarii

 • mieszkać w Wielkiej Brytanii 2 z ostatnich 3 lat, jeżeli ma więcej niż 3 lata

 • nie podlega

 • kontroli imigracyjnej

Dzieci do lat 3:

Dzieci poniżej 6 miesięcy, muszą mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 13 tygodni.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat muszą mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 26 ostatnich z 156 tygodni.

Tych zasad zwykle nie stosuje się, jeżeli dziecko jest śmiertelnie chore.

Niepełnosprawność lub stan zdrowia dziecka:

Niepełnosprawność lub stan zdrowia dziecka musi oznaczać jedną lub obie z następujących sytuacji:

 • musi wymagać więcej opieki niż dziecko w tym samym wieku, które nie są niepełnosprawne

 • ma trudności z poruszaniem się

Składnik pielęgnacyjny:

Zależy od poziomu opieki np:

 • najniższa stawka (lower rate) – pomoc w niektóre dni i noce

 • stawka środkowa (middle rate) – częsta pomocy lub stały nadzór w ciągu dnia, lub/oraz w nocy

 • najwyższa stawka (higher rate) – pomocy lub nadzoru w całości zarówno w dzień jak i w nocy, lub jeśli dziecko jest nieuleczalnie chore

Składnik mobility:

Również zależy od poziomu opieki jaką dziecko wymaga i tak:

 • najniższa stawka – może chodzić, ale potrzebuje pomocy gdy jest na zewnątrz lub wymaga nadzoru

 • najwyższy wskaźnik – nie może chodzić, może chodzić tylko w niewielkiej odległości bez ciężkiego dyskomfortu, ma poważnie upośledzony wzrok, lub jest niewidome

Możesz otrzymać list, że dziecko potrzebuje oceny, aby sprawdzić czy kwalifikuje się na zasiłek. W piśmie będzie informacja:

 • dlaczego i gdzie trzeba przejść

 • jakie dokumenty należy przynieść, np paszport lub świadectwo urodzenia jako dowód tożsamości dla siebie i dziecka

Jak się ubiegać o DLA?

Skorzystaj z formularza Disability Living Allowance (DLA) dla dzieci poniżej 16 lat. W formularzu znajdziesz informację, gdzie wysłać swoją aplikację.

Możesz również zamówić formularz dzwoniąc na infolinię Disability Living Allowance.

Disability Living Allowance

Telefon: 0345 712 3456

Telefon tekstowy: 0345 722 4433

Od poniedziałku do piątku, 8 – 18.

Co musisz wiedzieć?

DLA można skłądać tylko dla dzieci do 16 lat.

Możesz ubiegać się o DLA dla dziecka tak długo, jak się nim opiekujesz. Obejmuje to przybranych rodziców, opiekunów, dziadków, a nawet starszych braci lub siostry.

DLA nie może być wypłacane z mocą wsteczną. Data wypłaty zwykle będzie datą otrzymania formularza. Zazwyczaj czas rozpatrywania wniosku trwa do 40 dni roboczych.

Choroby terminalne.

Istnieją specjalne zasady, jeżeli nie przewiduje się, że dziecko będzie żyć dłużej niż 6 miesięcy. Aby możnanyło szybciej uzyskać DLA należy:

 • wypełnienić wniosek o DLA

 • dodać raport medyczny DS1500 lub wysłać go wkrótce, można go dostać tylko od lekarza, specjalisty lub konsultanta

Apelacja od decyzji urzędu.

Można odwołać się do Social Security and Child Support Tribunal, jeśli nie zgadzasz się z decyzją. Zazwyczaj należy jednak najpierw poprosić o ‘mandatory reconsideration’ w DLA, zanim złożysz apelację do trybunału. Inny urzędnik będzie wtedy rozpatrywał twoją prośbę. Jeśli jednak decyzja zostanie utrzymana w mocy, wtedy pozostaje się tylko odowłać do trybunału, kótry jest niezależny od urzędu. Jego decyzja jest wiążąca.

Kiedy dziecko skończy 16 lat będzie musiało wystąpić z nowym wnioskiem o PIP.

Przejście z DLA do PIP

Dzieci mieszkające w Walii, East Midlands, West Midlands i East Anglia, które kończą 16 lat 07 października 2013 lub później, zostaną poproszone o złożenie wniosku o PIP.

Będzie wysłany list, na co najmniej 5 miesięcy przed ukończeniem 16 lat wyjaśniający:

 • co stanie się z ich DLA

 • jak i kiedy mogą się ubiegać o PIP

Dotyczy to także rejonów, rozpoczynających się poniższymi kodami pocztowymi:

DG (Dumfries i Galloway)

EH (Edynburg)

TD (Galashiels)

ML (Motherwell)

CA (Carlisle)

DL (Darlington)

HG (Harrogate)

LA (Lancaster)

YO (York)

Mogą ubiegać się o PIP w momencie otrzymania nowego wniosku z DWP. Ich DLA będzi kontynuowane przez co najmniej 28 dni od daty podjęcia decyzji o ich zasiłku. Jeśli nie złożą aplikacji o PIP ich zasiłek przestanie być wypłacany.

Zapraszam również do mojej grupy na Facebook’u – Prawne DIY w UK

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2015

Newsletter