Nowinki prawne

HMRC weryfikuje twoje prawo do zasiłku.

HMRC weryfikuje prawa do zasiłków wszystkich imigrantów, nie tylko nowoprzyjezdnych.
Ostatnimi czasy, przychodzą do mnie klienci, którzy dostali pisma z HMRC odnośnie kontroli ich statusu zatrudnienia oraz samozatrudnienia w odniesieniu do Child Benefit i Tax Credit.
Pisałam już o tym w kwietniu 2014 w poście Restrykcje dotyczące zasiłków.
Napisałam wtedy, że zmiany te dotyczą nowoprzyjezdnych, ale … może to się zmienić, no i się zmieniło. Nawet osoby które mieszkają tu po kilka lata i wykazują dochód do HMRC takie pisma dostają. Kto wie, może jutro i ty je otrzymasz.
Listy przychodzą z B&C Residency Group. Czas na odpowiedź to około 6 tygodni.
Co jest w tych listach?
Już na początku listu jest podane, że dotyczy on weryfikacji danych, czy aby są one poprawne i czy ciągle kwalifikujesz się o Child Benefit. Proszą więc o potwierdzenie adresu twojego i dzieci, a jeśli nie prześlesz dokumentów z powrotem w określonym czasie, płatności z Child Benefit i Tax Credit zostaną wstrzymane.
Dokumenty powierdzające twoje zamieszkanie to:
 1. rachunki za: prąd, gaz, wodę czy telefon (jeśli jest to komórka, to rachunek musi być pełny),
 2. angielskie prawo jazdy, tymczasowe się nie liczy,
 3. wydruk z konta bankowego, czy też karty kredytowej,
 4. rachunek z urzędu za podatek lokalny na lata 2014-2015, na którym musi być twoje nazwisko i obecny adres,
 5. jeśli masz mieszkanie z urzędu to możesz pokazać – rent book
 6. potwierdzenie spłacania kredytu mieszkaniowego, dokument nie może być starszy niż 12 miesiecy
 7. list potwierdzający otrzymywanie zasiłku, ale nie Child Benefit lub Tax Credit,
 8. karta stałego rezydenta,
 9. dodatkowe ubezpiecznie zdrowotne
Dokumenty typu rachunki i wydruki z konta nie mogą być starsze niż 3 miesiace. Z powyższej listy musisz przedstawić 2 dokumenty w oryginale.
Dokumenty potwierdzające zamieszkanie dzieci:
 1. list ze szkoły, uczelni bądź przedszkola potwierdzający uczęszczanie tam,
 2. potwierdzenie w formie listu z urzędu, że dziecko jest nauczane w domu,
 3. listy od lekarza,
 4. list od położnej,
 5. list od dentysty
Wystarczy 1 dokument z tej listy, ale musi być oryginalny, nie starszy jak 3 miesiące i zawierać dane osobowe dziecka wraz z adresem.
W dalszej części znajduje sie kilkustronnicowy formularz, w zależności czy jesteś zatrudniony czy samozatrudniony może on mieć od 2 do 12 stron. Dotyczy on zatrudnienia i samozatrudnienia w UK, płaconych składek na ubezpieczenie społeczne itp. Najwięcej pytań dotyczy osób samozatrudnionych, są pytania typu:
 • ilu masz klinetów,
 • jak się reklamujesz,
 • skąd pracujesz,
 • ile godzin w tygodniu pracujesz,
 • jaki typ pracy masz,
 • ile zarabiasz.
Dodatkowo jest zapytanie o twoje wydatki tygodniowe lub miesięczne, na tzw. „życie”.
Czyli:
 1. ile płacisz za wynajem,
 2. ile za podatek lokalny,
 3. ile wydajesz na jedzenie,
 4. ile na dentystę i opiekę medyczną,
 5. ile płacisz kredytu mieszkaniowego,
 6. ile za ubezpieczenie samochodu i za podatek drogowy,
 7. ile za autobusy, paliwo, pociągi, itp.
Pytania są dość osobiste, do tego stopnia, że niektórzy z moich klientów zastanawiają się czy zaraz nie będzie pytania o rozmiar buta, tudzież bielizny.
Najwięcej kontrowersji sprawia „nakaz” wysłania danych osobowych klientów, osób pracujących jako cleaner. W piśmie jest napisane, że jeśli prowadzisz działalność sprzątającą musisz podać imiona i nazwiska oraz adresy swoich klientów. Jest to dość kontrowersujne,bo zahacza o ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo protestów różnych organizacji pozarządowych, nakazu tego nie usunięto.

Restrykcje dotyczące benefitów – zasiłków.

Restrykcje dotyczące benefitów – zasiłków.

Pracownicy z Unii Europejskiej, których dochód w ostatnich trzech miesiącach wynosił poniżej £153 na tydzień mogą być wykluczeni z pobierania szeregu zasiłków, taką decyzję podjął rząd Wielkiej Brytanii, aby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do zasiłków osobom nie będącym obywatelami UK.

Pomijając już sam fakt niezgodności powyższych zarządzeń z prawem Unii Europejskiej, oraz tym, iz decyzja ta została zaskarżona do Europejskiego Trybunału – to przepisy te nie wróżą za dobrze osobom korzystającym ze wsparcia finansowego w zakresie pobierania zasiłków.

Wszystko przez to, że Wielka Brytania próbuje zmienić definicję “pracownika”. Pracownikiem wedle przepisów EU jest osoba pozostająca w stosunku pracy i pobierająca za tę pracę wynagrodzenie. Mowa tu o jakimkolwiek wynagrodzeniu i to jest to co urzędnicy angielscy postanowili zmienić, wprowadzając minimalną kwotę dochodu, dopiero wtedy taka osoba może być nazywana “pracownikem” wedle nowych zasad.

Według Departamentu Pracy i Emerytur obecne prawo Unii Europejskiej określające kategorię “pracownika” jest zbyt szerokie i potencjalnie otwarte dla ludzi, którzy pracują względnie mało i zarabiają niewiele, kwalifikując się tym samym do zasiłków z publicznyc pieniędzy.

Dlaczego kwota £153? A to dlatego, że to jest kwota, od której płaci się podatek i ubezpieczenie społeczne.Imigranic będą zmuszeni osiągnąć ten próg, aby być uprawnionymi do zasiłku rodzinnego, Child Tax Credit, dodatków mieszkaniowych i zasiłku dla poszukujących pracy, jeśli stracą pracę.

Akcja ta jest częścią pakietu środków mających na celu zniechęcić imigrantów do tzw. “turystyki zasiłkowej”.Iain Duncan Smith, Sekretarz Pracy i Emerytur, powiedział: „Te reformy zapewnią nam sprawiedliwy system – jeden, który zapewnia wsparcie dla autentycznych pracowników i poszukujących pracy, ale nie pozwalający ludziom przyjazdu do naszego kraju i korzystania z naszego systemu świadczeń”.
Jeżeli ktoś zarabia poniżej tego progu zostanie poddany  pełniejszej ocenie urzędnika, czy jego praca jest „rzeczywista i skuteczna” w celu uzyskania statusu pracownika.Osoby poszukujące pracy będą musiały odczekać trzy miesiące zanim będą mogły wystąpić o income related JSA, który jest oparty na posiadanych dochodach, w tym dochodach partnera/partnerki. A od 1 kwietniatego roku, osoby takie nie mogą występować już o dodatek mieszkaniowy, jak to było możliwe dotychczas.Zmiany te mają dotyczyć nowoprzyjezdnych, a nie osób już zamieszkujących UK. Niemniej jednak może ulec to zmianie.

cild

Jakie zmiany w benefitach – zasiłkach w 2015 roku?

Kwiecień 2015

Rząd zamierza usunąć lokalny Funduszu Pomocy. Władze lokalne otrzymują pieniądze z funduszu, aby pomóc ludziom w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych poprzez własne systemy rezerw pomocowych. Będzie to miało istotny wpływ na poziom wsparcia jaki władze lokalne są w stanie dostarczyć osobom najbardziej potrzebującym.

Jesień 2015

Tax Free Childcare

Tax Free Childcare ma być wprowadzona jako zamiennik dla bonów na opiekę nad dziećmi, które otrzymuje się od pracodawcy, potocznie zwanymi – childcare vouchers. Rząd dopłaci do 20% za pierwsze £ 10000 kosztów opieki nad dzieckiem rocznie. Odpowiada to maksymalnie  2000 funtów za dziecko na rok. Program będzie dostępny dla osób, które mają roczny dochód poniżej £ 150,000 i nie otrzymują pomocy z tax credit w formie  ulgi podatkowej.

Październik 2015

Pension Credit-modyfikacja

Universal Credit zastępuje zasiłek mieszkaniowy i Child Tax Credit, więc jeśli jesteś w wieku, który uprawnia cię do  Pension  Credit dostaniesz pomoc do kosztów mieszkaniowych i kosztów wychowania dziecka poprzez nowy zmodyfikowany Pension Credit.  Jeśli obecnie pobierasz zasiłek mieszkaniowy i jesteś w wieku uprawniającym cię do PC, zostaniesz przeniesiony do tego zmodyfikowanego planu , pomiędzy październikiem 2015 a październikiem 2017 roku.

Personal Independence Payment

Osoby w wieku 16-64 lat ciągle otrzymujące Disability Living Allowance (DLA) zaczną być przenoszone do PIP i będą poddawane ocenie, w jakiej formie i czy w ogóle zasiłek ten im się należy.

 

wiadomosci2

Jakie zmiany w benefitach – zasiłkach w roku 2014?

Child Tax Credit

Poprzednie przepisy pozowalały otrzymywać CTC do momentu ukończenia przez twoje dziecko 20 lat, jeśli potwierdziłeś, że twoje dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin.

Od kwietnia 2014 jeśli masz dziecko w wieku pomiędzy 16 i 19 zawarte we wniosku, każdego roku do dnia 31 sierpnia trzeba będzie poinformować HMRC, jeśli pozostaje ono w dalszej edukacji. Jeśli tego nie zrobisz dziecko zostanie usunięte z aplikacji o CTC a płatność zostanie zmniejszona lub zatrzymana, jeśli utraciłeś uprawnienia do CTC.

Zmiany w zasiłku dla osób poszukujących pracy – JSA

 1. Wydłużenie okresu oczekiwania w przypadku nowych aplikacji o JSA z trzech dni do siedmiu.
 2. Dłuższe rozmowy aplikacyjne dla nowych aplikujących, którzy    ponadto muszą przedstawić swoje CV.
 3. Osoby nie mówiące, lub słabo mówiące po angielsku będą zmuszone   uczęszczać na kursy językowe pod groźbą sankcji.
 4. Cotygodniowe spotkania, zamiast raz na dwa tygodnie, dla osób, które nie starają się pracy znaleźć.

Universal Credit (UC)

Oryginalnie wnioski od kwietnia 2014, powinny już być przyjmowane w ramach UC, jendak rząd ma pewien znaczący poślizg, dlatego też wprowadzanie UC i zastępowanie nim innych zasiłków, troche się wydłuży.

Obecnie o UC mogą składać pary zmieszkujące 10 obszarów, na których wcześniej mogły o UC, składać osoby samotne. Możliwość ta nie dotyczy jeszcze par z dziećmi, jak również osób samotnie wychowujących dzieci.

Child Tax Credit – lipiec 2014

Od stycznia tego roku, imigranci z UE, muszą odczekać  trzy miesiące zanim mogą złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych (income-based JSA), te restrykcje zostaną także wprowadzone w odniesieniu do zasiłku rodzinnego (Child Benefit) I Child Tax Credit od lipca tego roku.

Osoby które przybywają do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy lub nie zamierzają pracować będą musiały żyć w Wielkiej Brytanii przez  trzy miesiące , zanim będą mogły ubiegać się o Child Benefit lub Child Tax Credit . Przepis ten nie stosuje się do tych, którzy są zatrudnieni lub pracują na własny rachunek.

Osoba taka musi udowodnić swój trzymiesięczny pobyt w UK, w urzędzie skarbowym (HMRC) poprzez przedstawienie np.: wyciągów z banku i umowy najmu.

Po okresie trzech miesięcy , osoby poszukujące pracy, będą mogły dostać Child Benefit i Child Tax Credit na 6 miesięcy – po upływie 6 miesięcy , tylko ci, którzy mają ofertę pracy lub przekonujące dowody , że mają prawdziwą szansę na znalezienie jej będą mogli kontynuować  pobieranie zasiłków, ale tylko przez krótki okres.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do osób przybywających do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy , i do tych, wracając po nieobecności trwającej dłużej niż 52 tygodnie.

Maternity Allowance (MA)

Zmiany w MA dotyczą urodzeń w dniu 27 lipca 2014 lu po tej dacie, oraz kobiet które pomagaja swoim partnerom w prowadzeniu działalności gospodarczej, będą mogły uzyskać niższą rate MA przez okres 14 tygodni.

Aby kwalifikować się do MA na nowych zasadach, nie możesz kwalifikować się do Statutory Maternity Pay lub wyższej kwoty zasiłku macierzyńskiego, w odniesieniu do tej samej ciąży i przez okres co najmniej 26 tygodni w ciągu 66 tygodni przed porodem, należy:

 1.  być w związku małżeńskim lub partnerskim z kimś, kto pracuje na własny rachunek,
 2. nie być samemu zatrudniony lub samozatrudniony,
 3.  uczestniczyć w działalności współmałżonka,
 4. nie otrzymywać zapłaty za pracę, którą wykonujesz dla wspólnej biznesu
 5.  twój małżonek lub partner musi być zarejestrowany w  HMRC jako osoba samozatrudniona i powinien zapłacić ubezpieczenie Class 2.

Universal Credit – koniec roku 2014.

Do końca 2014 r., Universal Credit zacznie być wdrażany w większej części północno-zachodniej Anglii.

 

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych tysięcy stron, które podają tylko suche fakty zapominając o tym, że to co się liczy to praktyka, a nie teoria. Jakiekolwiek są tego powody, nie zmienia to faktu, że strony te nie są pomocne. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej. A jeśli masz jakieś pytania – pisz śmiało.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

   © 2015

Newsletter