Restrykcje dotyczące benefitów – zasiłków.

hmrc1

Pracownicy z Unii Europejskiej, których dochód w ostatnich trzech miesiącach wynosił poniżej £153 na tydzień mogą być wykluczeni z pobierania szeregu zasiłków, taką decyzję podjął rząd Wielkiej Brytanii, aby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do zasiłków osobom nie będącym obywatelami UK.
Pomijając już sam fakt niezgodności powyższych zarządzeń z prawem Unii Europejskiej, oraz tym, iż decyzja ta została zaskarżona do Europejskiego Trybunału – to przepisy te nie wróżą za dobrze osobom korzystającym ze wsparcia finansowego w zakresie pobierania zasiłków.

Wszystko przez to, że Wielka Brytania próbuje zmienić definicję “pracownika”. Pracownikiem wedle przepisów EU jest osoba pozostająca w stosunku pracy i pobierająca za tę pracę wynagrodzenie. Mowa tu o jakimkolwiek wynagrodzeniu i to jest to co urzędnicy angielscy postanowili zmienić, wprowadzając minimalną kwotę dochodu, dopiero wtedy taka osoba może być nazywana “pracownikiem” wedle nowych zasad.

Według Departamentu Pracy i Emerytur obecne prawo Unii Europejskiej określające kategorię “pracownika” jest zbyt szerokie i potencjalnie otwarte dla ludzi, którzy pracują względnie mało i zarabiają niewiele, kwalifikując się tym samym do zasiłków z publicznych pieniędzy.

Dlaczego kwota £153? A to dlatego, że to jest kwota, od której płaci się podatek i ubezpieczenie społeczne. Imigranci będą zmuszeni osiągnąć ten próg, aby być uprawnionymi do zasiłku rodzinnego, Child Tax Credit, dodatków mieszkaniowych i zasiłku dla poszukujących pracy, jeśli stracą pracę.
Akcja ta jest częścią pakietu środków mających na celu zniechęcić imigrantów do tzw. “turystyki zasiłkowej”.Iain Duncan Smith, Sekretarz Pracy i Emerytur, powiedział: „Te reformy zapewnią nam sprawiedliwy system – jeden, który zapewnia wsparcie dla autentycznych pracowników i poszukujących pracy, ale nie pozwalający ludziom przyjazdu do naszego kraju i korzystania z naszego systemu świadczeń”.
Jeżeli ktoś zarabia poniżej tego progu zostanie poddany  pełniejszej ocenie urzędnika, czy jego praca jest „rzeczywista i skuteczna” w celu uzyskania statusu pracownika.Osoby poszukujące pracy będą musiały odczekać trzy miesiące zanim będą mogły wystąpić o income related JSA, który jest oparty na posiadanych dochodach, w tym dochodach partnera/partnerki. A od 1 kwietnia tego roku, osoby takie nie mogą występować już o dodatek mieszkaniowy, jak to było możliwe dotychczas.Zmiany te mają dotyczyć nowoprzyjezdnych, a nie osób już zamieszkujących UK. Niemniej jednak może ulec to zmianie.

 

Zapraszam do przyłączenia się do mojej grupy na Facebook’u – Prawne DIY w UK

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

©2015 – 2018

Newsletter