Rodzaje benefitów

wiadomosci2

O 34 benefitach – zasiłkach w telegraficznym skrócie …

Attendance allowance

Jest dla osób powyżej 65 roku życia i nie jest uzależnione od dochodów. Opiekun osoby otrzymujacej AA może wnioskować o carer’s allowance.

Bereavement allowance

Jest wypłacany przez 52 tygodnie osobom po 45 roku życia, lecz przed wiekiem emerytalnym, kiedy ich małzonek lub partner zmarli.

Bereavement payment

Jest to jednorazowa płatność dla osób poniżej wieku emerytalnego, których małżonek lub partner zmarł.

Budgeting loan

Jest to nieoprocentowana pożyczka, która pokrywa określone rodzaje wydatków. Aby ją otrzymac musisz pobierac okreslone zasiłki, przez okres 26 tygodni przed złożeniem wniosku o BL.

Carer’s allowance

Jest wypłacane opiekunom, którzy zajmują się przez minimum 35 godzin na tydzień osobą niepełnosprawną, która pobiera care component z disability living allowance, w stopniu średnim (middle rate) lub wysokim (highest rate), lub pobiera attendance allowance.

Child benefit

Tak zwany zasiłek rodzinny, jest płacony osobom odpowiedzialnym za dzieci lub za osoby młode. Jest wypłacany niezależnie czy się pracuje, czy też nie.

Child tax credit

Jest wypłacany osobom pod opieką, których są dzieci lub młodzież. Zasiłek ten jest uzależniony od wysokości dochodów, jednakże jest wypłacany nawet gdy sie nie pracuje.

Christmas bonus

Jest to jednorazowy bonus wypłacany w grudniu każdego roku, w kwocie ₤ 10.00. Aby ja otrzymac należy pobierać okreslone zasiłki, tj: disability living allowance, carer’s allowance, attendance allowance, pension credit czy retirement pension – lista ta nie wyczerpuje wszystkich zasiłków uprawniających do Christmas bonus.

Cold weather payment

Jest on wypłacany z funduszu socjalnego, przez okres trwania bardzo zimnej pogody. Zasiłek ten jest wypłacany automatycznie jeśli ktos pobiera: IS, income-based JSA czy income-related ESA, jak również gdy masz dziecko poniżej 5 roku życia, lub pobierasz pension credit.

Community care grant

Jest to bezzwrotna pożyczka, pozwalająca na niezależne życie. Jest wypłacana osobom, które pobierają określone zasiłki, takie jak: IS, income-based JSA czy income-related ESA, jednak to nie wyczerpuje listy kwalifikujących zasiłków.

Council tax benefit

Jeśli jesteś zobowiązany do płacenia podatku lokalnego (council tax) i masz niski dochód możesz wystapić o ten zasiłek. Możesz kwalifikować się także do uzyskania rabatu np.: single person rebate, second adult rebate czy disability rebate.

Crisis loan

Jest wypłacany, kiedy potrzebujesz natychmiast gotówki w nagłych wypadkach, np pożar domu, po którym potrzebujesz kupić meble i sprzet domowy,a nie posiadasz wystarczających środków. Pożyczkę tę można użyć także na zapłatę wynajmu. Aby wystąpić o pożyczkę nie musisz pobierać określonych zasiłków, jednak musisz być w stanie ją spłacić.

Disability living allowance

Jest wypłacany osobom niepełnosprawnym, które potrzebuja opieki w domu, lub poza nim, jak również obu tych rzeczy. Osoba występująca o zasiłek musi być poniżej 65 roku życia. Zasiłek może być wypłacany także dla dzieci.

Employment and support allowance

Jest to zasiłek dla osób, które mają ograniczone możliwości pracy, czy to ze wzgledu na problem ze zdrowiem, czy niepełnosprawność. Jest on podzielony na contribution-based ESA i income-related ESA. Ten pierwszy jest uzalezniony od wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenie, natomiast drugi jest wypłacanny osobom, które nie wpłaciły wystarczających składek ubezpieczeniowych, ale przeszły test kwalifikujący do uzyskania zasilku. W niektórych przypadkach można uzyskać oba elementy jednocześnie.

Funeral expenses payment

Jest to pomoc finansowa w pokryciu kosztów pogrzebu. Aby go otrzymać trzeba pobierac określone zasiłki, tj: income support, income-based JSA, income-related ESA, housing benefit, child tax credit z wyższym elementem przewyższającym family element, working tax credit z elementem dla osoby niepełnosprawnej, pension credit oraz council tax benefit z second adult rebate.

Guardian’s allowance

Jest wypłacane osobie, która opiekuje się osieroconym dzieckiem.

Health benefits

Do tej grupy zaliczają się: darmowa opieka dentystyczne, bezpłatne recepty oraz bezpłatny test okulistyczny. Aby kwalifikować się do tej pomocy musisz posiadać określony zasiłek lub mieć niski dochód.  

Healthy Start food vouchers and vitamins

Dla osób pobierających określony zasiłek, jak równiez dla kobiet w ciąży poniżej 18 roku życia. Voucher przeznaczony jest na zakup mleka, świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw, jak również witamin.

Housing benefit

Jeśli musisz opłacać wynajem i posiadasz niski dochód, możesz wystąpić o ten zasiłek, który jest wypłacany bez względu na to czy pracujesz czy nie.

Incapacity benefit

Jest wypłacany osobom niezdolnym do pracy, które opłaciły wystarczającą kwote składek na ubezpieczenie. W wiekszości przypadków nie można już złożyć wniosku o ten zasiłek, mogą go jedynie otrzymać osoby, które pobierają income support ze wzgledu na niepełnosprawność. Pozostałe osoby musza złożyć wniosek o ESA.

Income support

Aby otrzymać ten zasiłek musisz kwalifikować się do jednej z dwóch grup uprawnionych do jego otrzymania.

Industrial injuries benefits

Jest wypłacany osobom, które w skutek wypadku w pracy stały się niepełnosprawne, lub zachorował na chorobę zawodową.

Jobseeker’s allowance

Zasiłek dla bezrobotnych, aby go otrzymać musisz nie tylko pokazać, że aktywnie poszukujesz pracy, ale także spełnić warunki do jego przyznania. Contribution-based JSA jest wypłacany przez 26 tygodni osobom, które opłaciły wystarczająca ilość składek ubezpieczenia społecznego, jest też niezależny od dochodu. Natomiast income-based JSA jest uzależniony od dochodów i jest wypłacany tak długo, jak długo spełnia się kryteria do jego przyznania.

Maternity allowance

Jest dla kobiet w ciąży lub tych, które właśnie urodziły, jednak nie kwalifikuja się do przyznania statutory maternity pay (SMP), na ten zasiłek mogą kwalifikować się osoby, kóre np. są samozatrudnione.

Pension credit

Jeśli spełniasz zasadność co do wieku dla PC (jest on wyliczany na podstawie daty urodzin) możesz kawlifikowac się o tzw gwarantowany kredyt (guarantee credit) z PC w celu zwiększenia twoich niskich dochodów. Kredyt oszczędnościowy (savings credit) z PC jest wypłacany osobom powyżej 65 roku życia (lub tym których partner ma powyżej 65 lat). Otrzymywany jest jako nagorda za oszczędności na poczet emerytury powyżej podstawowej emerytury państwowej.

State retirement pension

Podstawowa emerytura państwowa wypłacana w chwili osiagnięcia wieku emerytalnego. Opiera się na wpłaconych przez ciebie składkach na ubezpieczenie społeczne (lub na składkach twojego partnera, w przypadku emerytury kategorii B).

Statutory adoption pay

Jest wypłacany osobom adpotującym dzieci, które mają nieprzerwalne zatrudnienie i spełniają warunki dochodowe.

Statutory maternity pay

Jest wypłacany kobietom w ciąży, lub tym które urodziły. Aby sie kwalifikować na ten zasiłek trzeba być pracownikiem lub byłym pracownikiem, z nieprzerwalnym zatrudnieniem (minimum 26 tygodni) i spełniać kryteria dochodowe.

Statutory paternity pay

Jest wypłacany w momencie gdy twoja partnerka urodziła dziecko, lub adoptowałeś dziecko. Składa się z dwóch rodzajów: ordinary SPP oraz additional SPP. Musisz byc pracownikiem, lub byłym pracownikiem, który spełnia kryteria dochodowe oraz nieprzerwalne zatrudnienie przez okres minimum 26 tygodni.

Statutory sick pay

Jest to zasiłek chorobowy wypłacany pracownikom niezdolnym do pracy przez pierwsze 28 tygodni.

Sure start maternity grant

Jest wypłacany, gdy w rodzinie jest osoba w ciąży lub własnie narodziło sie dziecko. W większości przypadków nie otrzyma się SSMG jeśli w rodzinie jest dziecko poniżej 16 roku życia. Aby otrzymać grant trzeba posiadać odpowiednie zasiłki.

Widowed parent’s allowance

Jest wypłacane wdowom lub wdowcom, a także żyjacym partnerom z dziećmi, jak również wdowom i partnerkom bedącym w ciąży.

Winter fuel payment

Jest to roczna płatność pomagająca w opłatach za ogrzewanie, wypłacana osobom kwalifikującym się wiekowo do pension credit.

Working tax credit

Jest wypłacany osobom pracującym minimalną, wymaganą liczbę godzin i posiadajacym niskie dochody.

Wszystkie zasiłki zostały opisane pokrótce, o wszystkie też trzeba wystąpić osobiście.

benefits 1

Rodzaje benefitów – zasiłków o jakie możesz się ubiegać bazując na twojej sytuacji osobistej.

Żałoba:

 • Bereavament   payments
 • Widowed parent’s allowance
 • Bereavament allowance
 • Funeral expenses payment

Opiekun

 • Carer’s allowance

 

Odpowiedzialny za dziecko

 • Chlid Tax Credit
 • Child benefit
 • Guardian’s allowance
 • Statutory maternity pay
 • Statutory paternity pay
 • Statutory adoption pay
 • Maternity allowance
 • Health benefits
 • Cold weather payment

Niepełnosprawny

 • Disablity Living Allowance/ Personal Independence Payments
 • Attendance allowance
 • Industrial injuries benefits
 • Cold weather payment

 

Niezdolny do pracy

 • Employment and support allowance
 • Incapacity benefit
 • Statutory sick pay
 • Severe disablement allowance
 • Cold weather payment

 

Posiadający mortgage

 • Income support
 • Income-based JSA
 • Income-related ESA
 • Pension credit
 • Council tax benefit

Pomoc finansowa w nagłych wypadkach

 • Community care grant
 • Budgeting loan
 • Crisis loan

 

Emeryt

 • State retirement pension
 • Pension credit
 • Winter fuel payment
 • Cold weather payment

 

Kobieta w ciąży

 • Statutory maternity pay
 • Maternity allowance
 • Sure start maternity grant
 • Health benefits

 

Wynajmujący

 • Housing benefit
 • Council tax credit

 

Bezrobotny lub pracujący na pół etatu

 • Jobseeker’s allowance

Pracujący o niskich dochodach

 • Working tax credit

 

Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

Przygotowanie i opracowanie:

Monika Kopaczyńska, Q.Inst.Pa

Doradca Prawny

© 2013 – 2018

Newsletter