Rozwód w Anglii i Walii

Możesz uzyskać rozwód w Anglii lub Walii, jeśli byłeś w związku małżeńskim przynajmniej przez rok. Musisz być w związku małżeńskim, które jest prawnie uznane w Wielkiej Brytanii – dotyczy to małżeństw osób tej samej płci. Zazwyczaj musisz mieć również stałe miejsce zamieszkania/pobytu w Anglii lub Walii. Jeśli nie chcesz rozwodu, możesz uzyskać separację prawną, dzięki czemu możesz żyć osobno, nie kończąc małżeństwa. Możesz również unieważnić małżeństwo.

 

Jak uzyskać rozwód.

Musisz wysłać dokumenty do sądu, aby złożyć wniosek o rozwód. Oddzielne od dokumentacji rozwodowej, ty i twój były partner musicie opracować:

– ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi

– alimenty dla wszystkich dzieci


Musicie także podzielić swoje pieniądze i nieruchomości. Zazwyczaj unikniesz rozprawy sądowej, jeśli zgadzasz się na alimenty dla dzieci, podział majątku oraz powody zakończenia małżeństwa.

 

Uzyskaj pomoc

Możesz użyć mediatora. Sprawdź, czy możesz uzyskać pomoc prawną, aby zapłacić za mediację. Możesz również uzyskać porady dotyczące zawierania umów między stronami w:

organizacjach w Twojej okolicy
– Citizens Advice w twojej miejscowości

Podstawy rozwodu

Kiedy ubiegasz się o rozwód, musisz udowodnić, że twoje małżeństwo nieodwołalnie się zepsuło. Musisz podać jeden z następujących 5 powodów.

1. Cudzołóstwo. Twój mąż lub żona odbył stosunek seksualny z kimś z płci przeciwnej.
Sąd nie uzna cudzołóstwa, jeśli mieszkasz razem jako para przez 6 miesięcy po tym, jak się o tym dowiedziałeś.

2. Nieuzasadnione zachowanie. Twój mąż lub żona zachowywał się w taki sposób, że nie można rozsądnie oczekiwać, że dalej możesz z tą osobą zamieszkać. Może to obejmować:

– przemoc fizyczną

– słowne obrażanie, takie jak obelgi lub groźby

– pijaństwo lub zażywanie narkotyków

– odmowa zapłaty za utrzymanie domu/rachunki/wyżywienie


3. Porzucenie. Twój mąż lub żona Cię opuścił: – bez twojej zgody – bez ważnego powodu – aby zakończyć twój związek – przez ponad 2 lata w ciągu ostatnich 2,5 roku Nadal możesz ubiegać się o porzucenie, jeśli mieszkałeś razem łącznie do 6 miesięcy w tym okresie.

4. Separacja ponad 2 lata. Możesz ubiegać się o rozwód, jeśli mieszkasz osobno przez więcej niż 2 lata i obydwie strony zgadzają się na rozwód.Zgoda musi być wyrażona na piśmie.

5. Separacja przez co najmniej 5 lat. Możesz ubiegać się o rozwód, jeśli mieszkasz osobno przez co najmniej 5 lat, nawet jeśli twój mąż lub żona nie zgadzają się na rozwód.

Wypełnij formularz pozwu rozwodowego, aby rozpocząć rozwód.

Musisz uwzględnić swoje: pełne nazwisko i adres, pełne nazwisko i adres męża lub żony oraz akt ślubu – oryginał zaświadczenia. Możesz podać nazwiska i daty urodzenia dowolnych dzieci (bez względu na ich wiek), ale nie musisz tego robić.

Musisz spróbować znaleźć aktualny adres swojego męża lub żony, jeśli go nie znasz. Sąd będzie musiał wysłać mu kopię petycji rozwodowej. Jeśli nazwiesz osobę, z którą twój mąż lub żona popełniła cudzołóstwo, ta osoba również dostanie kopie pozwu.

Musisz zapłacić £550 opłaty, aby rozpocząć rozwód. Jeśli otrzymujesz świadczenia lub masz niskie dochody, możesz uzyskać pomoc w opłatach.

Wyślij 3 kopie pozwów rozwodowych do najbliższego ośrodka rozwodowego w twoim miejscowości. Musisz wysłać 4 kopie, jeśli wymieniłeś kogoś, z kim twój mąż lub żona popełniła cudzołóstwo. Zachowaj własną kopię formularza. 

Zgadzam się lub nie zgadzam z petycją rozwodową

Jeśli twój mąż lub żona rozpoczęli postępowanie rozwodowe przeciwko tobie, ośrodek rozwodowy wyśle ​​ci „pozew o rozwód”. Otrzymasz także: zawiadomienie o postępowaniu. Zachowaj zawiadomienie o postępowaniu, które zawiera numer sprawy i co powinieneś zrobić dalej.

Jak odpowiedzieć

Wypełnij formularz potwierdzenia. Musisz wysłać go do sądu w wyznaczonym terminie. Jeśli nie zareagujesz na czas Twój mąż lub żona może nadal być w stanie kontynuować proces rozwodowy, jeśli sąd uzna, że ​​otrzymałeś dokumenty.

Sąd może zadecydować o osobistym dostarczeniu dokumentów, tak aby były dowody, że je otrzymałeś. Być może będziesz musiał ponieść koszty tego. Skontaktuj się z centrum rozwodów lub zasięgnij porady prawnej, jeśli nie jesteś tego pewien.

Zgadzam się z rozwodem.

Aby zgodzić się z petycją rozwodową, wypełnij i zwróć potwierdzenie doręczenia do centrum rozwodowego w ciągu 8 dni, a rozwód będzie kontynuowany.

Nie zgadzam się z rozwodem.

Aby nie zgodzić się z pozwem rozwodowym, należy wypełnić formularz potwierdzający wykonanie usługi i odesłać go w ciągu 8 dni. Wypełnij część, która mówi, że nie zgadzasz się na rozwód. Centrum rozwodów wyśle ​​kopie do twojego męża lub żony. Po odesłaniu formularza masz do 21 dni, aby powiedzieć, dlaczego nie zgadasz się na  rozwód. Nazywa się to „udzielaniem odpowiedzi”. Aby to zrobić, wypełnij odpowiedź na petycję rozwodową. Być może będziesz musiał zapłacić  £ 245 opłaty sądowej.

Rozpocznij własne postępowanie rozwodowe.

Po otrzymaniu pozwu o rozwód możesz podjąć decyzję o rozpoczęciu własnego rozwodu przeciwko mężowi lub żonie – na przykład, jeśli masz dowód na ich cudzołóstwo lub nieuzasadnione zachowanie. Aby to zrobić, wypełnij formularz pozwu rozwodowego. Być może będziesz musiał zapłacić £ 550 opłaty.

Rozprawa sądowa.

Gdy rozwód zostanie obroniony lub obie strony złożą petycje rozwodowe, sąd zwykle przeprowadza przesłuchanie w celu omówienia sprawy. Ty i twój mąż lub żona będziecie musieli zwykle uczestniczyć w próbie uzgodnienia rozwodu.

Złóż wniosek o decree nisi.

 Możesz ubiegać się o decree nisi, jeśli twój mąż lub żona nie będzie występował przeciw twojej petycji rozwodowej. Decree nisi jest dokumentem stwierdzającym, że sąd nie widzi żadnego powodu, dla którego nie można się rozwieść. Jeśli twój mąż lub żona nie zgadza się na rozwód, możesz nadal ubiegać się o orzeczenie sądu. Będziesz jednak musiał udać się na rozprawę sądową, aby omówić sprawę, w której sędzia zadecyduje, czy wydać decree nisi.

Wypełnij formularz wniosku.

Aby uzyskać decree nisi, przeczytaj wskazówki, a następnie wypełnij wniosek o wydanie jego wydanie. Jeśli twój mąż lub żona przeciwstawia się rozwodowi, wypełnij część B formularza, mówiąc, że chcesz „przesłuchanie w sprawie postępowania” przed sędzią – jest to £ 50 opłaty.

Musisz również wypełnić oświadczenie potwierdzające, że to, co powiedziałeś w petycji rozwodowej, jest prawdziwe. Jest 5 formularzy oświadczeń – skorzystaj z tego, który obejmuje powód, dla którego wystąpiłeś o rozwód, pamiętaj jest ich 5, stąd ta sama liczba formularzy.

Załącz kopię odpowiedzi męża lub żony na petycję rozwodową.

Otrzymanie decree nisi

Jeśli sędzia się zgodzi, sąd wyśle ​​ci i twojemu mężowi lub żonie zaświadczenie. Dzięki temu dowiesz się o godzinie i dacie, w której uzyskasz dekret nisi. Po wydaniu dekretu nisi będziesz musiał czekać 6 tygodni, zanim będziesz mógł ubiegać się o „absolutny dekret”, aby zakończyć małżeństwo. Twoja aplikacja została odrzucona Możesz otrzymać formularz „Zawiadomienie o odmowie wydania orzeczenia sędziego”, w którym wyjaśnisz, dlaczego nie możesz się rozwieść. Formularz poinformuje Cię, co dalej. Sędzia może chcieć uzyskać więcej informacji na piśmie lub być może trzeba będzie udać się na rozprawę sądową. 

Złóż wniosek o decree absolute.

Jest ono dokumentem prawnym, który kończy twoje małżeństwo. Musisz odczekać co najmniej 6 tygodni od daty wydania decree nisi, zanim będziesz mógł ubiegać się o decree  absolute. Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od otrzymania decree nisi – inaczej będziesz musiał wyjaśnić opóźnienie w sądzie.

Jeśli chcesz prawnie wiążącego porozumienia w sprawie podziału pieniędzy i majątku, musisz wystąpić do sądu o to, zanim złożysz wniosek o wydanie orzeczenia absolutnego.

Wypełnij formularz wniosku.

Aby ubiegać się o decree absolute, należy wypełnić zawiadomienie o wniosku do wydania decree nisi, aby stało się absolutne. 

Jeśli twój mąż lub żona zaczęli rozwód.

Jeśli twój mąż lub żona zaczęli rozwód, ale nie złożyli podania o absolutny wyrok, możesz złożyć wniosek. Będziesz musiał poczekać dodatkowe 3 miesiące, ponad standardowe 6-tygodniowe opóźnienie, zanim będziesz mógł to zrobić.

Aby złożyć wniosek, wypełnij formularz zawiadomienia o wniosku. Będziesz musiał zapłacić £ 155 opłaty i udać się na rozprawę sądową z twoim mężem lub żoną.

Uzyskanie decree absolute.

Sąd sprawdzi, czy: ograniczenia czasowe zostały spełnione i nie ma innych powodów, aby nie udzielać rozwodu Kiedy uzyskasz decree absolute, jesteś rozwiedziony. Przechowuj dokument rozwodowy w  bezpiecznym miejscu – będziesz musiał go pokazać, jeśli postanowisz ponownie wyjść za mąż lub ożenić się by udowodnić swój stan cywilny.

Jeśli spodobał ci się artykuł i strona, Polub Nas na Facebook’u

________________________________________________________________________________________

 Blog polskidoradca.com nie jest jedną z tych stron, które podają tylko suche fakty. Chcesz poczytać o interesujących Cię informacjach, poradach i wiadomościach (?) nie musisz już dalej szukać, tutaj znajdziesz wszystko czego nie mogłeś znaleźć gdzie indziej.

© 2018 GrunMedia Ltd

  

 

Newsletter